Matematiğin Yararları

Etiketler :
Doğru hüküm vermeyi sağlar,
Doğru akıl yürütmeyi öğretir,
•Bilimsel düşünme yollarını öğrenip uygulamaya geçmemizi sağlar,
Çeşitli ve eleştirici yollardan düşünme yeteneği kazandırır,
•Herhangi bir konuda değişik yollardan düşünebilmeyi öğretir,
•Başkalarının bir konuya, bir olaya bakışını kendi görüşleriyle karşılaştırarak en doğru olanı bulmayı yöneltir,
•İnsanı araştırmaya ve incelemeye yöneltir,
Bağımsız düşünebilme seviyesine ulaştırır,
Yeni düşüncelerin ve fikirlerin çıkmasına sebep olur,
•Sistemli ve mantıklı düşünmeyi öğretir.düzenli ve dikkatli olma, inceleme, araştırma ve eleştirme gibi alışkanlıklar kazandırır,
Bizi aktif bir insan yapar,
•Mevcut yaşantımızda ve güncel olaylarda sorunlara karşı pratik çözüm bulmada, doğru karar vermede, insan kişiliğine yaptığı etkilerle büyük yarar sağlar.
Günümüz okul yada dershanelerinde sınıflar 20-30-40-50 hatta bazen daha fazla mevcutlardan oluşmaktadır. Bir ders saatinin 40 dakika olduğu düşünülürse, bir öğrenciye ortalama 1 dakika zaman düşer. Bazı öğrenciler sınıfta kendilerini tam olarak ifade edemezler. Bunun sonucu olarak anlamadıklarını soramaz yada sormaktan çekinirler. Arkadaşlarına karşı mahcup olmaktan ve yanlış yapmaktan korkarlar. Bu öğrenciler bütün bunların sonucu olarak ya başarısız yada içine kapanık olurlar. Bir de bu tutum ve davranışlar matematik dersinde oluyorsa başarısızlık kaçınılmazdır.

Oysa matematik dersinin en büyük özelliği bir bilenle (öğretmen, arkadaş, anne, baba...) çalışılmasıdır. Çünkü konuları bilebilirsiniz ama soru çözemezsiniz. Her sorunun farklı farklı çözümü vardır. Bu çözümler anlaşılmadığında tekrar sorulabilmeli ve tam olarak anlaşılmalıdır. Birebir derste bütün zaman bir kişiye ( gruplarda 2-3-4…) aittir. Özel derste öğrenci doğal olarak aktiftir.Soruyu soranda o, anlayan da o dur. Okulda yada dershanede 5-6 derste anladığını özel derste bir saatte anlayabilir.
Her şeyden önemlisi öğrencinin özel derse hazır olması ve öğretmenin tecrübeli olması gerekir. Öğretmenin çok şey bilmesi ile birlikte, bildiklerini öğrenciye aktarabilecek öğretmenlik tecrübesine sahip olması gerekir. Matematikten birçok öğrencinin korktuğunu düşünürsek, anlatanın tecrübesinin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Herkesin ihtiyacı olduğu kadar matematik sorusu çözebilmesi mümkündür. Önemli olan doğru ve yeterli çalışmaktır.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar