Matematik dersini keyifli hale getirmek

Etiketler :
Matematik günlük yaşantımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Ancak son yıllara kadar uygulanan matematik ders programlarında, matematiğin günlük yaşamla ilişkisini kuran yöntem ve teknikler çok tercih edilmemiştir. Bu durum, öğrencilerin matematiğe karşı ilgilerini olumsuz yönde etkilemiş, matematiği ezberlenerek öğrenilen bir ders haline dönüştüren etkenlerden birisi olmuştur. Son yıllarda uygulanmaya başlanan yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı temelli matematik öğretim programları, matematiğin bu reddedilemez yönünü öne çıkarmış ve bu yöndeki çalışmaların artmasını sağlamıştır.
Matematik dersini daha ilgi çekici ve keyifli hale getirmek matematik öğretmenlerinin birincil hedefi haline gelmiştir. Bu noktadan hareketle planlanan çalışmamızda, ilköğretim okulu öğrencilerimizin matematiksel kavramları bir bütün halinde ifade edebilmelerini, kavram yanılgılarını tespit edip düzeltebilmelerini sağlayacak öykü, şiir ve karikatür oluşturmaları hedeflenmiştir. Alan araştırması yöntemi kullanılmış olan bu çalışmaya, Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu’ndaki 6. sınıf düzeyinde 240, 7. sınıf düzeyinde 250 öğrenci katılmıştır. İlk olarak öğrencilerle ünite sonlarında matematik öğretmenleri tarafından oluşturulmuş matematiksel hikayeler paylaşılmıştır. Öğrencilerden, matematiksel kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri günlük hayatla bağdaştırarak ve yaratıcılık becerilerini ortaya koyarak öykü, şiir ve karikatür oluşturmaları istenmiştir. Veri toplama araçları olarak öğrenci ürünlerini (öykü, şiir, karikatür) matematiksel ve edebi kriterlere göre değerlendirmek amacıyla matematik öğretmenleri tarafından oluşturulan “Matematiksel Öykü, Şiir ve Karikatür Değerlendirme Formu” ve çalışma sonunda öğrencilerin uygulama süreci ile ilgili görüşlerini almak amacıyla matematik öğretmenleri tarafından oluşturulan “Matematiksel Öykü, Şiir ve Karikatür Öğrenci Öz Değerlendirme Anketi” kullanılmıştır.
Öğrenciler tarafından oluşturulan ürünler, matematik öğretmenleri tarafından ünitedeki kavramlar ve kavramlar arasındaki ilişkileri taşıyıp taşımadıkları göz önüne alınarak “Matematiksel Öykü, Şiir ve Karikatür Değerlendirme Formu” yardımıyla kontrol edilmiştir. Bu süreç sonunda ortaya çıkan çalışmaların özgün, içerik açısından nitelikli ve kavramlar arasındaki ilişkileri gösterme açısından başarılı olduğu gözlenmiştir. Öğrenci ürünlerindeki kavram yanılgıları ve öğrenme eksiklikleri tespit edilerek bu yanılgıların giderilmesi konusunda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaya katılan öğrencilerden “Matematiksel Öykü, Şiir ve Karikatür Öğrenci Öz Değerlendirme Anketi” aracılığı ile elde edilen veriler sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:
1) Geçmiş yıllara ait matematik konulu hikaye-şiir ve karikatürler öğretmenleriniz tarafından sizlerle paylaşıldığında neler düşündünüz?
Çalışmaları beğendim, derse karşı olan ilgimi arttırdı 67%
Çalışmaları beğenmedim. 25%
2) Sizden böyle bir çalışma (hikaye-şiir ve karikatür yazmanız) beklendiğinde ne düşündünüz
Sevindim, ben de yapabilirim diye düşündüm 73%
Üzüldüm, ben yapamam diye düşündüm 16%
3) Matematiksel kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri ürünlerinizde doğru bir şekilde kullandığınızı düşünüyor musunuz?
Evet 53% Kısmen 37% Emin değilim 3% Hayır 3%
4) Bu çalışma size ne kazandırdı?
Matematiğe karşı ilgim arttı 49%
Matematiği farklı bir dille ifade etmek hoşuma gitti 65%
Konuyu daha iyi anladım 46%
Konudaki eksiklerimi görmeme yardımcı oldu 25%
Konudaki eksiklerimi tamamlamama yardımcı oldu 25%
Sonuç olarak bu çalışma, öğrencilerimizin matematiğe karşı ilgilerini arttırmış, matematik dersine yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemiş, öğrenilen bilgileri günlük hayatla ilişkilendirme ve somutlaştırma yönünde adım atmalarını sağlamıştır. Ayrıca öğrencilerimizin matematiksel bilgilerini edebi yönleriyle ilişkilendirme konusunda farkındalık kazandıkları gözlemlenmiştir. Bu uygulama, matematiği ezberlenen ve korkulan bir ders olmaktan çıkarıp, dersi çekici hale getirme, diğer disiplinlerden ve yaşamdan soyutlanmış bir alan olmadığını gösterme konusunda öncü olmuştur.
Pınar KADIYORAN-Mutlu BİÇER

1 yorum:

  1. yazıda geçen tespitler sahiden gerçekçi. matematik eğitiminde yapılan yanlışlar güzelce listelenmiş.

    matematik öğrenme bozukluğunu aşmak için yapılan çalışma takdire şayan.
    tebrikler..

    YanıtlaSil

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar