İyi Öğretmenin Nitelikleri

Etiketler :
Bir öğretmenin sınıfı tarafından beğenilmesini sağlayan kişilik çizgilerini belirlemek üzere yapılan araştırmaya göre, öğrencilerce en çok vurgulanan nitelik şöyledir:
1-İşbirliğine dayanan demokratik tavır.
2-Her çocuk için sevecen ve saygılı olma.
3-Sabır
4-Geniş bilgi.
5-Hareket ve görünüşün boşa gitmesi.
6-Doğruluk ve taraf tutmamak.
7-Esprili olmak.
8-Tam itidal ve metanet
9-Öğrencilerin sorunlarına ilgi duymak.
10-Esneklik
11-Cesaretlendirme ve takdir etmede iyi niyet.
12-Özel bir konuyu öğretmede olağanüstü başarı.

Yukarıdaki saydığımız özelliklere dayanarak ideal öğretmen şöyle tanımlanabilir. “İdeal öğretmen hem öğrettiği bilgilerde, hem diğer konularda ve dünya hakkında tam bir bilgiye sahip, iyiliksever, sağlıklı, gençlere gerçek , yakın ve yürekten ilgi duyan insandır.Öğrencilere göre “iyi öğretmen” özelliklerinin neler olduğunu görmek için sorulan sorulara verilen cevapların sonuçları şöyledir:
1-Öğretmenin sınıfta her öğrenciye eşit davranması bazı öğretmenlerin çeşitli özellikleriyle bazı öğrencileri çok beğendiklerini, bazılarını da hiç sevmediklerini belli etmemeleri.
2-Öğrenci dersini çalışmadığı ve sözlü sınavlarda başarısız olduğu zaman öğretmenin sert eleştiriler yapmaması hakaret edici sözler söylememesi.
3-Sınıfta öğretmenin çok otoriter davranarak rahatsız edici bir sükunet istememesi normal hareket ve konuşma serbestliğini tanıması.
4-Kendi sorunları ve sıkıntıları olduğu zaman sınıfa haşin davranmaması.
5-Dersleri soyut olmaktan çıkarıp güncel örnekler vermesi, çevre kaynaklarından ve örneklerinden yararlanarak daha cazip hale getirmesi.
6-Derste bir davranışını beğenmediği öğrenciyi sınıf önünde küçültmeden hesap sormadan yalnız olarak karşısına alıp onu tanımaya davranışının nedenlerini anlamaya çalışması.
7-Sınıfta keyifsiz veya huzursuz olan öğrencileri fark ederek onları psikolojik dünyalarıyla da tanımaya çalışması.
8-Sınıfta bazı öğretmenlerin disiplin kuruluna gönderecekleri olayları öğretmenin kendi olanaklarıyla aydınlatmaya çalışarak öğrencileri maddi cezalardan koruması ve istenilmeyen davranışlarını düzeltmelerine yardımcı olması.
9-Sınıfta şakacı mizahıyla esprili bir hava oluşturması, dersin içine ilginç örnekler ekleyerek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasını önlemesi.

a)Konu alanını çok iyi bilir ve bildiklerini öğrenciye etkili bir biçimde aktarır.
b)Öğrenciyi anlar, onun ihtiyaç ve beklentilerine uygun eğitim ortamları düzenler;
c)Öğrenciyi çalışmaya karşı güdüler.
d)Öğrencilerin birbirinden farklı olduğunu kabul ederek her öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenir.
e)Öğrenciye rehberlik yapar, öğrencilerin sorunlarını fark eder
f)Öğrencisini ve öğretmeyi sever.
g)Öğrencilerin derse olan ilgisini çeşitli tekniklerle arttırır.
h)Bütün öğrencilerin dersi dikkatli dinlemelerini sağlar.
i)Öğrencilerin verdiği ödevleri yapmalarını sağlar.
j)Öğrencilerin sınıftaki farklı seviyelerine göre ders anlatır.
k)Öğrencilerin sınıftaki disiplinsiz davranışlarına izin vermez.
l)Derslerine yeterli hazırlık yaparak girer.
m)Sınıftaki öğrenciler üzerinde olumlu bir izlenim bırakır.
n)Sınıfa çok iyi hakim olur.
o)Öğrencilerin gelişim ve ergenlik gibi çeşitli sorunlarıyla ilgilenir.
p)Öğrencilerle sağlıklı iletişim kurar.
q)Sınıfta uyulması gereken kurallara öğrencilerin uymasını sağlar.
r)Öğrencileri her konuda “etkin olarak” dinler.
s)Öğrencilere derste soru sorma imkanı verir.
t)Öğrencileri daha iyi tanıyan aileleri ile her zaman görüşür.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar