Geometrik Cisimler ve Simetri -Yaprak Test-

Etiketler :
Geometrik cisimler izometrik kağıt üzerinde noktaların ardışık sıralarla birleştirilmesi sonucu meydana gelen birim küpler yardımıyla oluşturulan cisimlerdir.Bu cisimlerdeki birim küp sayısına bağlı olarak cisimler kendilerine has özel kodlarla anılırlar.Eğer cizometrik kağıt üzerinde 9 tane birim küp kullanılarak kare şeklinde bir yapı oluşturulmuşssa bu yapının özel kodu "D" dir.Bu yapıdan kaç tane olursa o kadar D kodu yan yana yazılır.Örn: İki tane 9 birim küplük karesel yapı varsa cisim kodu DD olur.
Bu birim küplerin dört tanesi bir araya gelerek L şeklinde bir yapı meydana getirmişlerse bu yapının kodu "L"dir.Yine aynı şekilde bu birim külerin dört tanesiyle z şeklinde bir yapı meydana geliyorsa bu geometrik cisimin kodu "Z"dir.birim küplerin bir tanesinin kodu "1"iki tanesi yan yana gelir ve bir ikili oluşturursa kodu"2" üç tanesi bir araya gelir yan yana dizilirse kodu "3"olur.bu şekilde bütün geometrik cisimler küpler yardımıyla kodlanarak yazılabilir.ve bu kodlar yardımıyla cisimde kaç tane birim küp kullanılmış kolayca bulunabilir.Ayrıca cisimin yüzey alanı ve hacmi de birim küpler yardımıyla bulunabilir. Örn cisim kodları :DDZL12-bu geometrik cisim; 3 tane karesel yapıbir tane z yapısı,bir tane L yapısı,bir tane birim küp ve bir tane de ikili den meydana gelmiş bir geometrik cisimdir.Aşağıda buna benzer örnek yaprak testler verilmiştir.


0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar