Türk Bayrağı ve Genel Ölçüleri

Etiketler :
Türk ulusunun birlik ve bütünlüğün sembolü olan Türk Bayrağı, anayasanın 3. maddesine göre, "şekli kanunda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır."
Bayrağın Tarihi :Osmanlı Devleti'nden önceki Türk devletlerinde kullanılan bayrak renk ve sembolleri hakkında yeterli bir bilgi yoktur.Türk Bayrağı'nı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mes'üd tarafından Osman Bey'e gönderilen ak renkli sancak olarak görürüz.15. yüzyıldan sonra al bayrak, Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Savaşı'nda ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır.Türk Bayrağı'na en yakın şekil ise III. Selim döneminde rastlanır.Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Yılıdızın beş köşeli halinde kullanılması ise 1842 yılında Abdülmecit dönemine denk gelir.Salatanatın kaldırılması üzerine 29 Mayıs 1936 tarihinde çıkartılan 2994 sayili kanunla Türk Bayrağı'nın şekli ve ölçüleri kesin bir şekilde tesbit edilmiştir.28 Temmuz 1937 tarihli 2/7175 sayili Türk Bayrağı nizamnamesi kararnamesi ile de Türk Bayrağı'nın kullanılışı düzenlenmiştir.
Bayrağın standartları: Türk Bayrağı ve Ölçüleri Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun, 25 Ocak 1985 tarih ve 85/9034 nolu "Türk Bayrağı Tüzüğü" kararının 4. maddesinde, bayrağın boyutları şöyle belirlenmiştir: Madde 4 - Bayrak, aşağıda gösterilen standartlara göre yapılır: (Ek:1)* Bayrağın boyu, eninin bir buçuk katıdır, * Ay ve yıldızın meydana getirilmesi için çizilen çemberlerin merkezleri eksen üzerinde bulunur. * Ay, iç ve dış çemberlerinin birbirini kesmesinden meydana gelir, * Ayın dış çemberinin çapı, Bayrak eninin yarısına eşittir, merkezi,uçkurluğun iç kenarından Bayrak eninin yarısına eşit uzaklıktadır, * Ayın iç çemberinin çapı, Bayrak eninin onda dördüne eşittir, merkezi, dış çember merkezinden uçum yönüne doğru Bayrak eninin 0.0625 katı uzaklıktadır, * Ayın ağzı uçum yönüne bakar, * Yıldız, çapı Bayrak eninin dörtte birine eşit olan ve beş eşit parçaya bölündüğü farz edilen bir çemberin bölüşme noktaları birer atlanarak meydana getirilir, yıldızın uçlarından biri, Bayrak ekseniyle ayın iki ucundan geçtiği farz edilen çizginin kesiştikleri nokta üzerindedir, bu noktaya iç çemberin ekseni kestiği nokta arasındaki uzaklık, -matematiksel olarak bu mesafe bayrak eninin 1/3'ü olursa yıldız hilalin içine girmektedir. Nizami bir bayrakta bu oran 279/800'dür ve bu bilgi olmadan da bayrak çizilebilir- * Uçkurluğun genişliği, Bayrak eninin otuzda biridir.


Kanuna göre, (Madde 26) Türk Bayrağı, yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin törenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara kürsülere, örtü olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya üniforma şeklinde giyilemez. Hiçbir siyasi parti, teşekkül, dernek, vakıf ve tüzükte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin ön veya arka yüzünde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz. Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli özen gösterilmeden kullanılamaz.

Bayrak Çizimini Örnek Olarak şu şekilde bir çizim yapabiliriz.
Kanun maddesine yer alan oranlara göre bir bayrak şu şekilde çizilebilir. Özellikle ilköğretim kademesi matematik ders kitaplarında proje ödevi olarak verilen kısım için bu bilgiler dikkate alınmalıdır. Çizim aşamaları için kullanacağınız araç ve gereçler; Cetvel, Pergel, Bayrağı çizeceğiniz kağıt, kalem ve boyama için boya. Bayrağın genişliğini çizeceğiniz sayfaya göre kendiniz belirleyebilirsiniz. Genişlik tüm ölçülerin ana kaynağı olacaktır. Size kaç cm genişlikli bir bayrak çizileceği söylenmişse ona göre bütün ölçüleri verilen genişlik cinsinden hesaplamanız gerekmektedir. Daha rahat anlamanız için yukarıda verilen ölçülere bağlı kalarak biz genişliğe cm cinsinden bir örnek değer verelim ve diğer ölçüleri de buna göre yazalım. Burada yer alan ölçülere ve sıralamalara hata yapmamak için azami dikkat ediniz. Yukarıdaki şekilden de bakarak nereyi kastettiğimizi öğrenip ona göre istenen uzunluğu çiziniz.
Örnek Bayrağın Ölçüleri
G=bayrağın genişliği: 30 cm 

L=boyu:3/2*30cm=45 cm.

M=uçkur genişliği: 1/30*30cm=1 cm


A=dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi=1/2*30=15 cm

F=yıldız daire çapı: 1/4*30cm=7,5 cm

D=ay iç daire çapı:4/10*30=12 cm


B=ayın dış dairesinin çapı:1/2*30cm=15 cm


C=ayın iç ve dış merkezleri arası:1/16*30cm=1,875 cm (yaklaşık 1,8 cm)

E=yıldız dairesinin ayın iç dairesinden olan mesafesi 1/3*30cm=10 cm
Bayrağın Çizim Aşamaları 
1.Öncelikle genişliği 30 cm den büyük boyu da 45 cm bir kağıt alınır. Kağıdın en uç noktasından uçkurluk mesafesi çizilir.(uçkurluk yukarıdaki M ile gösterilen yerdir. uzunluğu örneğimize göre 1cm olacak cetvelle ölçüp çiziniz.)

2.Uçkurluk çizildikten sonra (uçkurluk bayrak çizimi ile alakalı değil en sonrada çizebilirsiniz.) buradaki ölçülere göre önce boy (L) (45cm)  sonra da bayrak genişliği (G)(30cm)kağıt üzerinde çizilir.

3. Sonra pergel ve cetvel yardımıyla uçkurluktan itibaren dış ay merkezi işaretlenir (A) ve uzunluğu ölçüye göre çizilir.(uzunluk yukarıda belirtildiği şekilde 15cm olacak) ve iç ay merkezi (C) (az önce işaretlediğimiz noktadan (A) yukarıda belirtildiği şekilde 1,875cm olacak uzaklıkta çizilir) pergel yardımıyla bu noktaların daireleri çizilir.birinci daire çapı (B) örnekte=15cm iç daire çapı=12cm (D) olacak.

>>çap denildiği için pergeli yarısı kadar açıp, pergel ucunu belirlenen merkezlere koyup yarıçap kadar iki tane daire çizeceksiniz.

4. Dikkatli çizerseniz iki daire tam olarak kesişmiş olacak.iki dairenin kesiştiğinde hilal ortaya çıkmış olur.

5. Bu işlemlerden sonra şimdi de yıldız çizimine sıra gelir.hilallerin uç noktaları ile yıldız dairesi tam olarak aynı hizada olacak, bayrak şeklinden bakınız (E)

6. Mesafeler tam olarak ölçülüp yıldız merkezi işaretlenir ve yukarıda belirtildiği ölçüye sahip olacak şekilde yıldız çapı=7,5cm yıldız dairesi çizilir.

>>çap denildiği için pergeli yarısı kadar (3,75cm) açıp, pergel ucunu belirlenen merkeze koyup yarıçap kadar bir tane daire çizeceksiniz.çizilen bu daire yıldız dairesi olacak.

7. Yıldızın kolları eşit mesafeli olarak çizilen daire üzerinde ayarlanır. Yani çember üzerinde birbirine eşit uzaklıkta olan beş eşit nokta belirlenir. bunun için çember çevresine göre hareket etmelisiniz.(çizerken aşağıda anlattığım gibi açı ile çizmek daha yerinde olur) çember çevresi yaklaşık 23,5-24cm bu uzunluk beş eşit parçaya ayarlanacak her bir noktanın diğerinden uzaklığı yaklaşık 4,7 cm olur. ip kullanarak ölçüleri ölçebilirsiniz. fakat ölçüm sağlıklı netice vermez.

>>> yıldız dairesi çizildikten sonra ip kullanarak dairenin çevresini ölçüp buna göre bu çevre uzunluğunu beşe bölme işlemi biraz zor olabilir ve tam ölçü değerini vermez.bunun yerine dairenin merkezinden itibaren çember üzerinde açı ölçer yardımıyla 72 derecelik açılar ölçülür ve çember üzerinde noktalar işaretlenir. Daha sonra belirlenen beş tane nokta ikişerli olarak birleştirilir.Yıldız çok kolay biçimde ortaya çıkmış olur.

8. Belirlediğimiz bu noktaları yıldız dairesi merkezi ile birleştirerek yıldızın kolları yıldız dairesi içerisine sığabilecek şekilde beş adet olarak çizilir (Dikkat: her bir parça eşit uzunlukta olarak çember üzerinde noktalar işaretlenirse çizim kolaylıkla yapılır.Çember üzerindeki noktalar birbirine farklı uzaklıkta olursa çizim yanlış olur.))

9. Yıldız ve hilal ortaya çıktıktan sonra bayrak çizimi yukarıdaki ölçülere göre bitmiş olur.isterseniz bayrağınızı boyayabilirsiniz.


10. Her şeyi doğru çizmiş iseniz bayrak çizimini sağlıklı bir şekilde bitirmiş olursunuz. Her bir adımı lütfen iyice okuyup dikkatlice çiziniz. çizerken bayrak şekline sürekli olarak bakınız. yanlarına harf yazdım bu bölümü şekilden bulup orayı sizde aynen çiziniz.  Yukarıdaki Bayrak şekline dikkat ediniz.

Örnek Bayrak Çizim Ölçüleri 
G=bayrağın genişliği: 20 cm 

L=boyu:3/2*20cm=30 cm.

M=uçkur genişliği: 1/30*20cm=0,66 cm


A=dış ay merkezinin uçkurluktan mesafesi=1/2*20=10 cm

F=yıldız daire çapı: 1/4*20cm=5 cm

D=ay iç daire çapı:4/10*20=8 cm


B=ayın dış dairesinin çapı:1/2*20cm=10 cm


C=ayın iç ve dış merkezleri arası:1/16*20cm=1,25 cm (yaklaşık 1,3 cm)

E=yıldız dairesinin ayın iç dairesinden olan mesafesi 1/3*20cm=6,66 cm


Size tavsiyem bayrak genişliğini bir A4 kağıtına sığabilecek şekilde 30 cm olarak almanızdır. Çünkü çizim aşamalarını anlattığım bayrak genişliği 30 cm olarak alındığında, bayrak ölçülerinde sadece C=ayın iç ve dış merkezleri arası: 1/16*30cm=1,875 cm  değeri zor çizilebilecek bir değer olur. Aksi halde diğer genişlik ölçülerinde çok daha fazla küsüratlı değerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Çizim aşamlarını yukarıda güzelce anlattığımı düşünüyorum. Birazcık emekle, bayrak çizimini kendiniz çok rahat yapabilirsiniz. Hadi kolay gelsin...

16 yorum:

 1. çk ii ama o kadar açıklayıcı değil

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. *Daha açıklayıcı bilgileri resmi kitaplarda ve gerekli kanun maddelerinde bulursunuz. Burada yer alan içerik sadece bilgilendirme maksatlı olup ilköğretim seviyesinde matematik derslerinde işlenmek üzere hazırlanmıştır.

   *Soruları çözmek için bayrak ölçülerini gayet iyi bilmek ve bunları sorularda uygulamak gerekiyor. Çok fazla zorlanacağınızı sanmıyorum. Belli başlı çözümlü örnekleri incelerseniz bu konuda çok geniş bilgi birikimi elde etmiş olursunuz.

   bundan daha açıklayıcı bir bilgiyi ancak videolu anlatımda bulabilirsiniz... adım adım anlattık daha nasıl anlatım bekliyorsunuz...örnek ölçülere ve sıraya uyarsanız net çizim yaparsınız...

   Sil
 2. offf nasıl çizcess ya cok zorrrr

  YanıtlaSil
 3. 30x45 bayrak çiziminin ölçülerinin bana mail olarak atabilirmisiniz mail= barisince1997@hotmail.com.tr

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. barisince1997@hotmail.com.tr cevaben :

   arkadasım 30*45 cmlik bayrak ölçülerini yukarıda yazdıgım gibi alabilirsiniz. çizme aşamasında da pergelle merkezleri bulduktan sonra gerisi cok kolay...iki daire kesistiğinde muhtesem hilal ortaya cıkacaktır...

   Sil
 4. arkadaş matematik sorusu gibi deil şunun cm olarak belirtilmiş tam ölçüleri yokmu ya 1/3 ondan cıkar ona topla bune !!...

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. burada yer alan oranlara göre bir batrak şu şekilde çizilebilir.özellikle ilköğretim kademesi matematik ders kitaplarında proje ödevi olarak verilen kısım için bu bilgiler dikkate alınmalıdır.

   bayragın genişliği çizeceğiniz sayfaya göre belirleyebilirsiniz..genişlik tüm ölçülerin ana kaynagı olacaktır. o halde buna bağlı olarak biz genişliğe cm cinsinden bir örnek değer verelim ve diğer ölçüleri de buna göre yazalım.

   bayragın genişliği: 30 cm

   boyu:3/2*30cm=45 cm.

   uçkur genişliği: 1/30*30cm=1cm

   yıldız daire çapı: 1/4*30cm=7,5cm

   ay iç daire çapı:4/10*30=12cm

   ayın iç ve dış merkezleri arası:1/16*30cm=1,875 cm

   ayın dış dairesinin çapı:1/2*30cm=15 cm

   yıldız dairesinin ayın iç dairesinden olan mesafesi 1/3*30cm=10cm

   buradaki ölçülere göre önce boy ve genişliği çizilir.sonra pergel ve cetvel yardımyla uçkurluktan itibaren dış ay merkezi ve iç ay merkezi işaretlenir ve daireleri çizilir. ikisi kesiştiğinde hilal ortaya çıkmış olur.en sonunda da yıldız merkezi ve dairesi çizilir.yıldızın kolları eşit mesafeli olarak ayarlanır ve yıldız dairesi içerisine sığabilecek şekilde beş adet olarak çizilir ve bayrak en ince ayrıntısına kadar çizilmiş olur. kolay gelsin...

   Sil
 5. arkadaş saol çok tşkr

  YanıtlaSil
 6. peki genişliği 15cm olan türk bayrağı nasıl çizilir

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. 15 cm genişlik verildiğinde bütün ölçüleri yarıya indireceksiniz. bu kadarını düşünmeniz gerek :)

   Sil
 7. kardes bunu 30*45 yaptında formulünün çözümlerinide yazsana proje ödevinin yanında oda veriliyor işlemde lazım

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. kardeşim siz yukarıyı hiç okumadan mı yorum yazıyorsunuz. çok ayrıntılı cizileceğini anlatmışım. anlattım sırasıyla üstteki yorumları tekrar incele. proje ödevinize yardımcı olacaktır....

   Sil
 8. saol muallim kardes allah senden razı olsun cok buyuk bı yukumu aldın

  YanıtlaSil
 9. 90 yapıcam o zaman tüm ölçüleri 3 katınamı çıkarcam?

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Genişliği 90cm aldığınızda bütün yazdığımız ölçüler üç katına çıkacaktır.Kolay gelsin

   Sil
 10. allah razı olsun çok işime yaradı

  YanıtlaSil

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar