Limitin Tarihçesi

Etiketler :
Matematikçilerin, limit kavramının varlığından şüphelenmeye (bu kavramı sezmeye) başlamaları ile limiti tam olarak tanımlamaları arasında, yüzyıllarla ölçülebilecek kadar uzun zaman vardır. Hatta ilk çağ- larda bile limit kavramını hisseden matematikçiler vardı. Örneğin Archimedes (Arşimet), 2π sayısına olabildiğince yakın bir sayı elde edebilmek için köşeleri 1 birim yarıçaplı çemberin noktaları olan düzgün çokgenin çevresinden yararlanmış, bunun kenar sayısı sınırsız arttıkça çokgenin çembere, bu nedenle de çevresinin uzunluğunun 2π ye yaklaşacağını düşünmüştür. Bazı matematikçiler bu tür yaklaşımları, Rönesans Dönemine doğru, bir kısım alan hesaplamalarında da kullanmışlardır. 
17. yüzyılın ünlü matematikçilerinden Isaac Newton (Ayzek Nıvtın, 1642-1727) ve Gottfried Leibniz (Gatfirid Laybniz, 1646-1716), limiti kendilerinden önceki matematikçilere oranla çok daha doğru şekilde tanımlamışlar ve pek çok karmaşık limiti hesaplamışlardır. Newton ve Leibniz’in limit hakkındaki düşünceleri, bu kavramın gelişmesinde temel oluşturmuştur. 1754 yılında Fransız matematikçi d’Alembert (Dalambert, 1717-1783), matematiğin daha ileriki konularının mantıksal temelinin limit kavramı olduğunu iddia etmiştir. Daha sonra ünlü matematikçi Cauchy (Koşi, 1789-1857), 1821 yılında yayınladığı “Cours d’Analyse” (Kurs dö Analiz) adlı eserinde limit tanımını, “Bir değişkenin ardışık değerleri, sabit bir sayıya olabildiğince çok yaklaştığında elde edilen son değerdir.” şeklinde yapmıştır. Bu tanım, bugün kullandığımız limit tanımına en yakın olandı. Günümüz matematikçilerinin kullandığı limit tanımı, 1860 yılında Alman matematikçi Koul Weierstrass (Kol Veyştras, 1815-1897) tarafından yapılmıştır.
Kaynak: Matematik-12, Emrullah KAPLAN, Paşa Yayınları,2011

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar