2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Matematik ve Geometri Dersi Ünitelendirilmiş yıllık Planları

Etiketler :
2011-2012 Eğitim Öğretim yılıl 9.sınıf Matematik ve Geometri Dersi Ünitelendirilmiş yıllık Planları

9.Sınıf Matematik Geometri Planları


2011-2012 Eğitim Öğretim yılıl 10.sınıf Matematik ve Geometri Dersi Ünitelendirilmiş yıllık Planları
10.sınıf Matematik Geometri Planları

2011-2012 Eğitim Öğretim yılıl 11.sınıf Matematik ve Geometri Dersi Ünitelendirilmiş yıllık Planları
11.sınıf Matematik Geometri Planları

2011-2012 Eğitim Öğretim yılıl 12.sınıf Matematik ve Geometri -Analitik Geometri Dersi Ünitelendirilmiş yıllık Planları

12.Sınıf Matematik Geometri PlanlarıBurada yer alan ünitelendirilmiş yıllık planlar, 2551 Sayılı Tebliğler Dergisi “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”, Talim ve Terbiye Kurulunun 330 sayılı, 30.12.2010 tarihli “Ortaöğretim Geometri Dersi (9-10-11. Sınıf) Öğretim Programı 24.08.2011 tarih ve 121 sayılı Kararı “Ortaöğretim Matematik (9-10-11-12. Sınıflar ) Dersi Öğretim Programı” ve Ortaöğretim Matematik 10, 11 ve 12. Sınıflarda Haftada 2 Ders Saati Süreli Matematik Dersi Öğretim Programları” dikkate alınarak, 2104-2488 sayılı T.D’ nin Atatürkçülük konuları ile ilgili yayımlar esas alınarak yapılmıştır 
“,Ve 2104-2488 sayılı T.D nin Atatürkçülük konuları ile ilgili yayımlar esas alınarak yapılmıştır.


2104 Sayılı Tebliğler dergisi “ İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi “ gereğince matematik derslerinde konuların ilgisine göre yeri geldikçe:
a. Atatürk'ün "Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur" özdeyişinin, günümüzdeki uzay çalışmaları örnek verilerek, anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır.
b. Yine Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" özdeyişinin bilimin hızla geliştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi açıklanmalıdır.
c. Atatürk'ün Bilim ve Fende, Fen 'in uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki "Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır. " şeklindeki sözleri üzerinde durulmalıdır.
ç. Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün anlamı belirtilmeli; Atatürk'ün Fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne, dolaylı da olsa bu gücün dayandığı Fen ve Tekniğe verdiği önem açıklanmalıdır.
d. Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşlarının, 0'nun Fen ve Tekniğe dayanan sanayiye verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunların önemi belirtilmelidir.
e. Osmanlılar döneminde kullanılması güç olan arşın, dirhem, okka gibi uzunluk ve ağırlık birimleri ile ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılır, pratik metrik sistemin, gram ve kilogram ölçülerinin konulmasının Atatürk'ün emirleri ile gerçekleştirildiği açıklanmalı ve bunların önemine değinilmelidir.
f. Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinin ve bütün Fen Bilimleri ve Matematiğin öğretiminde kullanılan, yüzlerce anlaşılması güç Arapça ve Osmanlıca terimlerin, Atatürk'ün direktifleri ile Türkçeleştirildiği anlatılmalı, aradaki büyük öğrenim kolaylığına öğrencilerin dikkati çekilmelidir.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar