2011 –2012 Eğitim-Öğretim Yılı Matematik Dersi 1.Dönem Başı Okul Zümresi

Etiketler :
2011 –2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  Zümre Toplantı tutanağını indirmek için tıklayınız....

2011 –2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YOZGAT AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
MATEMATİK-GEOMETRİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
ZÜMRE GÜNDEM KONULARI
1. Açılış ve Yoklama ve Zümre başkanının seçimi.
2. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı, matematik dersi programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunması, planlamanın bu doğrultuda yapılması.
a) Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, Milli Eğitim Temel Kanunun okunması.
b) Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı ile ilgili “Ortaöğretim kurumları yönetmeliği 36,37. Maddelerin okunması.
c) “Orta öğretim kurumları sınıf geçme ve sınav yönetmeliğinin zümre ile ilgili maddelerinin okunması (madde 14-15)
d) Talim ve Terbiye Kurulunun 24.08.2011 tarih ve 121 sayılı Kararı “Ortaöğretim Matematik (9-10-11-12. Sınıflar ) Dersi Öğretim Programı” ve Ortaöğretim Matematik 10, 11 ve 12. Sınıflarda Haftada 2 Ders Saati Süreli Matematik Dersi Öğretim Programlarının okunması
3. Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
4. 2010–2011 Eğitim Öğretim yılı zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.
5. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
6. Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
7. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
8. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
9. Başarıyı arttırıcı tedbirlerin görüşülmesi; öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması.
10. Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
11. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi.
12. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikler ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi
13. Okul çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması.
14. Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanması için yapılacak sınavlarla ilgili kararların alınması:
a) Sınavların çoktan seçmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, anlama ve hatırlama şeklinde dağılımının yapılması hususlarının kararlaştırılması (sınavın biçimi. Sayısı, soru adedi) .
b) Her dönemde azami bir kez yapılabilecek olan test sınavlarının tekniğine uygun olarak soru hazırlanması ve 1923 sayılı T.D. ne göre değerlendirilmesi hususunun karara bağlanması
c) Neden yazılı yoklama veya neden test usulü sınav yapılması gerektiği konusunda görüşlerin sıralanması
15. Öğrenciye sözlü notu verirken göz önünde bulundurulacak esasların belirlenmesi
16. Dilek ve temenniler-Kapanış

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar