Matematik Öğretmenliği Bölümü mezunları

Etiketler :
Matematik Öğretmenliği Bölümünü tamamlayan mezunlar;  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; ilköğretim okulları, ortaöğretim kuruluşlarında ve çıraklık eğitim merkezlerinde, matematik alanında öğretmen olarak çalışabilirler. Ayrıca Matematik, Geometri, İleri Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Analitik Geometri, İstatistik, Matematik Uygulamaları derslerine girerler. Özel eğitim kuruluşlarında da görev yapabilirler. Ülke nüfusundaki hızlı artış, beraberinde yeni okulların açılmasını ve buralarda öğretmen istihdamını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca üniversiteye giriş sınavlarına hazırlığın bir yarış haline geldiği ülkemizde birbiri ardı sıra açılan özel ders veren eğitim kurumlarında ek çalışma alanına sahiptirler.
Okurken Kazanç Durumu
Bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB tarafından her yıl belirlenen şartlar altında okul döneminde burs sağlanır. Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlar, dernek ve vakıflar tarafından sağlanan burslardan da istifade edebilirler.
Çalışma Şartları 
Eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olunması durumunda ‘’Öğretmen’’ olarak devlete memur statüsünde atananlar yurdun çeşitli bölgelerinde göreve başlarlar. Devlet memuru olarak atananlar mecburi hizmet görevi adı altında zorunlu hizmet yapma yükümlülükleri vardır. Bölgelerin özelliklerine göre değişiklik gösteren şartlar altında belli yıl (en az 3yıl, 4,5,6,7 yıl olarak değişiklik gösterir) görev alma zorunluluğu vardır. Bu şekilde göreve atanan öğretmenler maaş karşılığı okutmakla görevli olduğu dersin yanında girdikleri her fazla ders saati için yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar. Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen miktara göre eğitim- öğretim tazminatı (kırtasiye parası) adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Meslek eğitimini tamamlayarak bir ortaöğretim kurumunda matematik öğretmeni olarak göreve başlayanlar meslekteki başarılarına bağlı olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde müdür yardımcısı veya müdür olabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nca açılan sınavlarda başarı göstermeleri durumunda eğitim yöneticisi, MEB uzmanı, maarif müfettişi olabilirler. MEB tarafından belli dönemlerde yapılan sınav değerlendirmeleri neticesinde yurtdışında bulunan okullarda süreli olarak görev yapıp, hem Türkiye'deki hem de yurtdışı görevindeki maaşlarını kesinti olmadan birlikte alabilirler. Memurlara sağlanan tüm haklardan (aile yardımı, lojman yardımı, çocuk parası, doğum yardımı, ölüm yardımı, dil tazminatı, sağlık harcamaları...vs ) haklardan yararlanabilirler .Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olarak akademik kariyer yapabilirler. Devlet memuru statüsünde oldukları için atama şartları yönetmeliklerle belirlenir ve buna göre düzenlenir. Yer değişiklikleri ve tayinlerinde hizmet puanı ve hizmet süresi esas kılınır. Eş durumu ve sağlık özrü mazareti olmadan şu anki mevcut yönetmelikler çerçevesince her yıl tayin isteme gibi bir durum söz konusu olamaz. Eğitim-Öğretim yılının belli dönemlerinde il içi ve il dışı yer değişiklik takvimi belirlenir ve buna göre nakiller düzenlenir.

Eğitim sonunda ‘’Öğretmen’’ olarak devlete memur statüsünde atanamayanlar, diğer özel kurum veya kuruluşlarda göreve başlarlar. Özel kolej veya liselerde öğretmen olarak çalışmakla birlikte, banka, borsa, istatistik, ekonomi, iktisat alanlarında hizmet veren bazı kurum ve kuruluşlarda da belirlenen şartları taşımaları halinde görev alabilirler. Özel eğitim kurumlarında özel öğretmen olarak görev yapabilirler. Türkiye'nin her yerinde mevcut bulunan kolej ve liseler ile birlikte özel eğitim kurumlarında istenildiğinde görev alınabilir.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar