Matematik Öğretmenliği Bölümü

Etiketler :
Program Hakkında: Matematik Eğitimi Anabilim Dalının eğitim dili Türkçe ve öğrenim süresi 5 yıldır. Programda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar 4 yıllık bölümler için “Matematik Öğretmenliği alanında Lisans derecesi” alırlar. 5 yıllık bölümü tamamlayan mezunlara da " Birleştirilmiş Lisans + Tezsiz Yüksek lisans Derecesi" verilir. Son değişikliklerle 5 yıllık bölümler dönüştürülmüştür.
Matematik Öğretmenliği Mezunlarının Yeterlilikleri:
Kuramsal, Olgusal - Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme - Matematik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme - Matematik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme - Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme - Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme - Matematiğin disipliner yapısını, bu yapının tarihsel gelişimini ve ilgili felsefi yaklaşımları ve problemleri bilir. 
Bilişsel, Uygulamalı - Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme - Matematik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme - Matematik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme - Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme - Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme - Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme - Matematiğin disipliner yapısını, bu yapının tarihsel gelişimini ve ilgili felsefi yaklaşımları ve problemleri bilir. 
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği - Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme - Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme - Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme - Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme - Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme Öğrenme Yetkinliği - Bilimsel düşünme becerisini kazanabilme - Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme - Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme - Matematik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme - Matematik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme - Düşünme, üretme, tartışma ve sorgulama yeteneklerini geliştirilebilme - Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme 
- Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme - Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme - Matematiğin disipliner yapısını, bu yapının tarihsel gelişimini ve ilgili felsefi yaklaşımları ve problemleri bilir. İletişim ve Sosyal Yetkinlik - Matematik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme - Bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve sunma yeteneğini geliştirebilme Alana Özgü Yetkinlik - Bağımsız araştırma ve inceleme yapabilme - Dikkatli bir gözlemci ve analitik düşünme yeteneklerini kazanabilme - Matematik problemlerini öğrenme ve öğretebilme yeteneğini kazandırabilme - Matematik kavramlarının önemini kavrama, uygulama ve anlatabilme - Bilgisayar destekli problemlerin çözümü için algoritma ve program yazma yeteneğine sahip olabilme - Gelişen teknolojiye paralel olarak kendisini geliştirebilme - Matematiğin disipliner yapısını, bu yapının tarihsel gelişimini ve ilgili felsefi yaklaşımları ve problemleri bilir.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar