Mathematica Matematik Yazılımı

"Mathematica, Wolfram Research tarafından üretilmiş olan, tanınmış bir simgesel matematik yazılımıdır. "Kernel-front end" mantığında çalışır. Çizeysel arayüzlüdür ve denklem girmesi kolaydır. Matematiksel her türlü hesaplamalar yapan genel bir sistem olan mathematica sayısal işlemler yapan bir hesap makinesi gibi de algılanabilir. Bunun yanında sembolik hesaplamalar ve grafik nesneler ile de çalışır. Basic, fortran, pascal ve c programlama dilleriyle de temelde benzerlik taşımaktadır." http://tr.wikipedia.org/wiki/Mathematica

MATHEMATICA numerik ve sembolik hesaplamalar yapılabilen, bunun yanında iki ve üç boyutlu grafikler, sayaçlar ve yoğunluk noktaları üretebilen bir yazılımdır.

Ayrıntılı Bilgi için: http://www.wolfram.com/ adresine bakabilirsiniz.

İbn Bamşad

ALİ BİN ABDULLAH BİN MUHAMMET BİN BÂMŞÂD-I KÂİNİ, iranlı matematikçi (IX. yy.'ın başları ?). Yaşamıyla ilgili çok ayrıntılı bilgi yoktur. X. yüzyıl astronom ve matematikçisi olarak bilinir. Doğum ve ölüm tarihleri kesin değildir.  Bîrûnî’nin çağdaşı olduğu veya ondan biraz daha önce yaşadığı tahmin edilen İbn Bâmşâd’ın hayatı hakkında net bilgi yoktur. Taşıdığı Kāyinî (Kāinî) nisbesinden ve bir eserini Kāyin’de yaptığı rasatlara ayırmasından Horasan’ın Kāyin şehrinde yaşadığı anlaşılmaktadır. Bîrûnî’nin onun iki teoreminden bahsetmesi de yaşadığı zamanın muhtemelen IV. (X.) yüzyıl olduğunu göstermektedir. (İstiħrâcü’l-evtâr, s. 37-38, 40-41). 
Eserleri. 1. el-Maķāle fi’stiħrâci sâlât mâ beyne ŧulû’l-fecr ve’ş-şems külle yevmin min eyyâmi’s-sene bi-medîneti Ķāyin. er-Resâilü’l-müteferriķa fi’l-heye içinde dördüncü risâle olarak yayımlanmış (Haydarâbâd 1366/1947) ve M. L. Davidian ile E. S. Kennedy tarafından İngilizce’ye çevrilerek incelenmiştir.
2. Maķāle fi’stiħrâci târîħi’l-yehûd. İbrânî takvimi hakkındaki bu makale yine aynı eser içinde üçüncü risâle olarak yayımlanmıştır. 3. Risâle fi’stiħrâci sâlât mâ beyne ŧulûi’l-fecr ve ŧulûi’ş-şems ve ġurûbihâ ve ġurûbi’ş-şafaķ iźi’l-ilmü bi-aĥadeyhimâ yestelzimü’l-ilme bi’l-âħar (Sezgin, VI, 242). (bu eserlerin ikiside namaz vakitleri hakkında astronomik hesapların nasıl yapıldığına dair bilgiler mevcuttur.Bu iki yapıtı günümüze kadar geldi ve 1948'de tekrar aynı adla yayımlandı: Makale fîistihracı sa'âtin mâ il-yahûd ve Makale ftistihracı sa'âtin mâ beyne tulûJil-fecri ve tulû'ş-şemsi külli yevmin min eyyam -ıs -seneti bi medîneti Ka'in. 

BİBLİYOGRAFYA: Bîrûnî, İstiħrâcü’l-evtâr fi’d-dâire (Resâilü’l-Bîrûnî içinde), Haydarâbâd 1367/1948, s. 37-38, 40-41; Sezgin, GAS, V, 337, 403; VI, 242; Ebü’l-Kāsım Kurbânî, Zindegînâme-i Riyâżîdânân-ı Devre-i İslâmî, Tahran 1365, s. 79-80; M. L. Davidian - E. S. Kennedy, “Al-Qāyinī on the Duration of Dawn and Twilight”, JNES, sy. 20 (1961), s. 45-53; D. Pingree, “Alī b. Bāmşād Qāenī”, EIr., I, 870-871.
İSAM kütüphanesinde kayıtlı eserinden bir görünüm aşağıda verilmiştir.Tam dokuman metnine ulaşmak için tıklayınız. http://ktp.isam.org.tr/pdfdkm/09/dkm090197.pdf 

Felix Klein ve Klein Şişesi

Yüzeyleri en basit anlamda incelemek için yüzeyi, verilen bir koordinat sistemi için belirli şartlardaki bir denklemi sağlayan noktalar kümesi olarak alabiliriz. İncelemede kolaylık sağlaması açısından bazı aynı özellikleri gösteren yüzeyleri aynı sınıflara koyarak bir sınıflandırmaya gidelbiliriz. Bu sayede Möbius şeridinin Öklid uzayındaki özel bir gösterilimi ile kısıtlı kalmayacağını ve etrafımızda var olan Möbius şeritlerini de görmeyi başarabiliriz.

Geometrik olarak, uzunca bir şeridin bir ucunu 180 derece büküp diğer ucu ile birleştirirsek elde edilen şeride Möbius şeridi denir (Bakınız şekil 1). İlk olarak 1861′de Johann Benedict Listing tarafından tanımlanmıştır, dört yıl sonra ise Möbius yayınladığı bir çalışmasında tanımını vermiş, şeridin tek yüzlü olduğunu, yönlendirilememesi ile açıklamıştır, bunun için de yüzeyin yönlü üçgenler ile kaplı olduğunu varsaymış, fakat tüm yüzeyin aralarında uyumlu yönlü üçgenler ile kaplanamayacağını göstermiştir.  Möbius şeridi gibi tek yüzlü olan Klein şişesi, kapalı bir yüzeydir. Bir silindirin sınır çemberlerini farklı yönlerde birleştirirsek elde edeceğimiz şekil bir Klein şişesidir.  Bu Klein şişesi Euclid geometrisinde maalesef gösterilemez. Üç boyutlu Öklid uzayında bu şişeyi gösterebilmek için silindirin kendi kendisini kesmesi gerekmektedir.  Klein şişesinin tek yüzlü olması, yaklaştığınızda Möbius şeridine benzerliğini görmenize yol açar, hatta Klein şişesi, Möbius şeridi içerir diyebiliriz. Bu iddiayı Klein şişesini basit kapalı bir eğri ile keserek gösterebiliriz.
"Grup kuramı kavramını kullanarak döneminde incelenen çeşitli geometrileri birleştirmek ve sınıflamak istemiş olan Klein, her geometrinin, belirli bir dönüşüm gru­buna göre değişmeyen biçim özelliklerini incelemekten öteye gitmediğini ileri sürmüştür. Topolojik bir nesne olarak karşımıza çıkan klein şişesi günümüzde farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Topoloji basitçe; şekillerin bükülerek, esnetilerek veya gerilerek deforme edildiğinde değişmeden kalan özellikleri inceler. bir şeklin kare mi daire mi, büyük mü küçük mü olduğunun topolojiyle ilgisi yoktur, çünkü uzatma işlemiyle bu özellikler değişebilir.

Topoloji basitçe; şekillerin bükülerek, esnetilerek veya gerilerek deforme edildiğinde değişmeden kalan özellikleri inceler. bir şeklin kare mi daire mi, büyük mü küçük mü olduğunun topolojiyle ilgisi yoktur, çünkü uzatma işlemiyle bu özellikler değişebilir. Topologlar bir şeklin bağlı olup olmadığını, delikleri olup olmadığını, boğumlu olup olmadığını sorarlar. Yüzeyleri sadece Eukleides’in bir, iki veya üç boyutlu evreninde değil, göz önüne getirilmesi imkânsız çok boyutlu uzaylar içinde hayal ederler. Topoloji lastik yüzeyler üzerinde uygulanan geometridir. Nicel olandan çok nitel olanla ilgilenir. (acid rain, 25.02.2005 19:07) http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=topoloji 
Topologlar bir şeklin bağlı olup olmadığını, delikleri olup olmadığını, boğumlu olup olmadığını sorarlar. Yüzeyleri sadece Eukleides’in bir, iki veya üç boyutlu evreninde değil, göz önüne getirilmesi imkânsız çok boyutlu uzaylar içinde hayal ederler. Topoloji lastik yüzeyler üzerinde uygulanan geometridir. Nicel olandan çok nitel olanla ilgilenir. "
 
Felix Klein Alman matematikçi  1849 yilinda Düsseldorf'ta doğdu. 1872 - 1875 yillarinda Erlangen, 1875 - 1880 yillarinda Münih, 1880 - 1885 yillarinda Leipzig ve 1886 - 1913 yillarinda Göttingen Üniversiteleri'nde bulundu ve bu üniversitelerde birer uygulamali matematik enstitüsü kurdu. On dokuzuncu yüzyilin sonlari ve yirminci yüzyilin baslarina dogru, Alman matematik okulunun rakipsiz adayiydi. Hipergeometrik diferansiyel denklemler, Abel fonksiyonlari, gruplar kuraminin geometriye uygulanisi ve düzgün yirmi yüzlü gruplari üzerinde önemli çalismalari vardir.  Eliptik fonksiyonu inceleyerek modül fonksiyonlari kavramini ortaya atti. ad - bc = 1 kosulunu gerçekleyen dört tamsayi için z degiskeni yerine (az + b)/(cz + d) ifadesi getirildiginde, modül fonksiyonunun degerinin degismeyecegini gösterdi. Klein gruplarini buldu ve bunlari oldukça derinlemesine inceledi. Simetriler, alt gruplar gibi bagliliklari uzun uzun inceledi. Bu gruplar, dördüncü dereceden genel denklemin çzöülmesinde önemli rol oynar. Matematikte çok sayida yayinlari olan Klein'in kendi adiyla anilan bir de geometrisi vardir. Klein, ayrica matematigin, orta ögretimde ögretiminin çagdaslastirilmasi düsüncesinin savunucusu ve uygulayicisi da olmustur. 
 
 "Yeterli matematik çalışıncaya ve sayısız olası istisnaları görüp kafası karışıncaya kadar herkes bir eğrinin ne olduğunu bilir. " Felix Klein
Felix Klein'ın Bazı Çalışmaları: 
Ueber Riemann's Theorie der Algebraischen Functionen und ihre Integrale (1882) JFM 14.0358.01,
e-text at Project Gutenberg, also available from Cornell
Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom 5ten Grade (1884); English translation by G. G. Morrice, Lectures on the Icosahedron; and the Solution of Equations of the Fifth Degree, (2nd revised edition, New York, 1914)
Über hyperelliptische Sigmafunktionen Erster Aufsatz p. 323-356, Math. Annalen, Bd. 27, (1886)
Über hyperelliptische Sigmafunktionen Zweiter Aufsatz p. 357-387, Math. Annalen, Bd. 32, (1888)
Über die hypergeometrische Funktion (1894)
Theorie des Kreisels, joint with Arnold Sommerfeld (4 volumes: 1897, 1898, 1903, 1910)
Vorlesungen über die Theorie der elliptischen Modulfunktionen, joint with Robert Fricke (2 volumes: 1890 and 1892)

Fricke, Robert; Klein, Felix (1897) (in German), Vorlesungen über die Theorie der automorphen Functionen. Erster Band; Die gruppentheoretischen Grundlagen, Leipzig: B. G. Teubner, ISBN 978-1-4297-0551-6, JFM 28.0334.01, http://www.archive.org/details/vorlesungenber01fricuoft
Fricke, Robert; Klein, Felix (1912) (in German), Vorlesungen über die Theorie der automorphen Functionen. Zweiter Band: Die funktionentheoretischen Ausführungen und die Anwendungen. 1. Lieferung: Engere Theorie der automorphen Funktionen, Leipzig: B. G. Teubner., ISBN 978-1-4297-0552-3, JFM 32.0430.01, http://www.archive.org/details/vorlesungenber02fricuoft
Mathematical Theory of the Top (Princeton address, New York, 1897
Vorträge über ausgewählte Fragen der Elementargeometrie (1895; English translation by W. W. Beman and D. E. Smith, Famous Problems of Elementary Geometry, Boston, 1897)
Evanston Colloquium (1893) before the Congress of Mathematics, reported and published by Ziwet (New York, 1894)
Elementarmathematik vom höheren Standpunkte aus (Leipzig, 1908)
„Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert“ (2 Bände), Julius Springer Verlag, Berlin 1926 und 1927. S. Felix Klein Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert

Kaynaklar:
http://sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=topoloji
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_Klein
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/319960/Felix-Klein

Geometri ve Sanat

Geometri ve sanat, birbirleri ile bağlantılı olup birbirlerini des-tekleyen iki alandır. Sanatta geo-metrinin kullanımı, yüzyıllardan beri süregelmiştir. Sanat eserleri-nin geometrik olması, onlara este-tik değerler kazandırmaktadır. Ün-lü ressam Leonardo da Vinci (Leo-nardo da Vinci) çizimlerinde vücut oranlarından yararlanıp eserlerin-de altın oranı kullanmıştır.
Altın oran geometride her alanda kulla-nılan önemli bir orandır. Bu oran, Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafın-dan keşfedilmiş, mimaride ve sa-natta kullanılmıştır. Mısırlılar yap-tıkları piramitlerde altın oranı kullanmışlardır. Mısırlıların yaptığı piramitler, uzay geometrisi-nin kullanımına örnektir. Yukarıda Leonardo da Vinci’nin bir çizimi görülmektedir. (Büyük Larousse)

Klein (Kıleyn)şişesi,geometrik açıdan çok ilginç şekillerden biridir. İçi ya da dışı yoktur, hacmi sıfırdır. 3 bo-yutlu bir şekli bulunamaz. 1 çember şeklinde tekillik içe-ren 3 boyutlu modelleri yapılabilmektedir. Tek bir sınır eğ-risinin bulunduğu iki Möbius (Mobiyus) şeridinin kenarla-rı boyunca birleştirilmesi ile yapılabilir. Klein şişesi, fan-tastik bir biblo olmanın ötesinde ciddi bir matematiksel değer taşıyan “topolojik” bir nesnedir.

Topoloji, geometrik şekillerin biçimleri ve boyutlarından çok birbirleriyle ilişki-leri, bükme, germe gibi şekil deformasyonlarından sonra da taşıdığı değişmez özellikleriyle ilgilenen bir matematik dalıdır. Söz gelimi, kare biçiminde kesilen bir yüzey yırt-madan, delmeden ve yapıştırmadan büküldüğü, esnetilip uzatıldığı, ortası şişirildiğinde bile, topolojik anlamda de-ğişmez olan özelliklerini korumaktadır.

Diferansiyel Denklemlere Yeni Çözüm Yöntemi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Halilov, geliştirdiği formülle sonsuz sayıda diferansiyel denklemi çözülebileceğini kanıtladı.Azeri Profesör Halilov'un formülü Barselona'da yapılan 4. Dünya Bilim ve Eğitim Kurultayı'nda taktir gördü ve ders kitaplarına konulmaya başladı.
Halilov, yaptığı açıklamada, matematikte, fonksiyonların bir veya birden çok değişkene göre türevlerini ilişkilendiren denklemlerin diferansiyel denklemler olduğunu, fizik, kimya, mühendislik, biyoloji ve ekonomi alanlarında matematiksel modellerin genellikle diferansiyel denklemler kullanılarak ifade edildiğini belirtti.
Diferansiyel denklemlerin, çözümü analitik olarak bulunabilen ve analitik olarak bulunamayan diye iki tür denklem olduğunu ifade eden Halilov, şunları söyledi:
“Bulunamayan denklemlerde yeni yöntemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Çözülebilir denklemler çözülemeyen denklemlerin yanında çok küçük kalıyor. Çeşitli yöntemlerle çözüm formülleri geliştiriyoruz. Biz de yaptığımız çalışmayla türdeş denklemlerde bir sınıf belirledik. Yazdığımız formül sayesinde yerine koyma metodu ile diferansiyel denklemin türdeş denkleme dönüştürülerek, normal metotla çözümünü sağladık. Formülle birlikte türdeş denkleme dönüştürülebilir diferansiyel denklemler sınıfını biraz genişletmiş olduk.Uygulama açısından matematiğin araştırmalarını dondursak elde edilen matematik sonuçları çağdaş teknolojiyi yüz sene ileri götürmeye yeter. Her bir matematik önerisinin anında uygulaması olacak diye bir şart yok. Karmaşık sayılar tanımlandıktan 200 yıl sonra uygulanmaya başladı. 'e' ve 'i' sayısı şimdi teknolojinin vazgeçilmezi olmuş durumda. Bizim bulduğumuz formül her türlü geometrik uygulamada yapılabilir. Teknolojik uygulaması ise mühendislerin işi.”
Halilov, çalışmayı, geçen yıl Ankara'da 6. Matematik Günleri'nde sunduğunu, ayrıntılı şekilde hazırlayarak şubat ayında Barselona'da yapılan 4. Dünya Bilim ve Eğitim Kurultayı'na gönderdiklerini, taktir görerek kabul edildiğini kaydetti. Halilov, formülün kabul edildikten sonra basılarak yayımlandığını ve ders kitaplarına konulmaya başlandığını dile getirdi.Prof. Dr. Hüseyin Halilov, açıklamanın ardından geliştirdiği formülü Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2. sınıf öğrencilerine örneklerle anlattı.
http://www.veteknoloji.com/diferansiyel-denklemlerde-yeni-cozum-58730--.html

Konuşma dilinin Matematiksel ifadeye çevrilmesi

Afyonkarahisar Dinar ilçesinde bulunan Atatürk Orta Okulu öğrencilerine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (OTDÜ) mezunu Kimya Mühendisi ve emekli eğitimci Mustafa Koca tarafından, ve matematiğin sevdirilmesi konuşma dilinin matematiksel ifadeye çevrilmesi konulu uygulamalı seminer gerçekleştirildi. 07 Aralık 2012 Cuma 15:24
Afyonkarahisar Dinar ilçesinde bulunan Atatürk Orta Okulu öğrencilerine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu Kimya Mühendisi ve emekli eğitimci Mustafa Koca tarafından, konuşma dilinin matematiksel ifadeye çevrilmesi ve matematiğin sevdirilmesi konulu uygulamalı seminer gerçekleştirildi. 

Mustafa Koca, salonda bulunan 85 öğrenciye matematiğin neden sevilmediği ve nasıl sevileceği konusunda bilgiler verdi. Önce beyindeki sinir hücrelerinin beslenmesi ve eşleşmesi ile ilgili bilgi veren Koca, sonrasında ise uygulamalı olarak sözel ifadelerin matematiksel ifadelere nasıl dönüştürüleceğini anlatarak öğrencilere bazı teknikler gösterdi. Okul öğrencilerinden ve Deneme sınavlarında ilçe üçüncüsü olan Mustafa Uysal sorulan sorulara 3 saniye içerisinde cevap verdi.

Mustafa Koca, çocuklarda zeka gelişiminin yapılandırılması ile ilgili “Kelebek Terbiyecisi” adlı kitabını Mustafa Uysal’ a imzalayarak hediye etti.Matematik sevgisi ve çocuklarda zeka gelişiminin yapılandırılması için öğrenciler ile emekli eğitimci Kimya Mühendisi Mustafa Koca’nın tekrar bir araya geleceği bildirildi

Kaynak: 
http://www.medya73.com/ogrencilere-matematigi-sevdiren-seminer-haberi-1126585.html

Ünlü Matematikçi Kolmogorov'un Başarısı

Bakü Devlet Üniversitesi Olasılık Teorisi ve Matematiksel İstatistik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Asaf Hacıyev, "Trafik Problemlerinde Matematik Uygulamaları ve Ünlü Matematikçi Kolmogorov'un Başarısı" konulu konferans verdi. 

Prof. Dr. Asaf Hacıyev, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi Seminer Salonu'nda düzenlenen konferansla ilgili görüşlerini şu şekilde dile getirdi:

Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refail Kasımbeyli aracılığıyla AÜ'ne geldim ve burada olmaktan dolayı mutluyum. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Davut Aydın ile görüşmemizde gelecekte Anadolu Üniversitesi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nin bir araştırma projesi içinde yer almasını planlıyoruz ve bunu uygulayacağız. Dünya giderek küreselleşiyor ve kurumlararası bağlantılar da teknoloji sayesinde ilerliyor"

Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Refail Kasımbeyli, Prof. Dr. Asaf Hacıyev'in Üniversitemize asıl davet ediliş amacının AÜ ile Bakü Üniversitesi arasında yapılan iş birliği ve Azerbaycan Açıköğretim Fakültesi Programları konularıyla ilgili olduğunu belirtti.

"Uygulamalı Matematik Fakültesi ile çift diploma hedefleniyor"

Kasımbeyli, Bakü Devlet Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan ortak bilimsel araştırmalara başlandığını ve ortak protokol hazırlanarak Uygulamalı Matematik Fakültesi ile çift diploma verileceğini söyledi.

Prof. Dr. Kasımbeyli, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki bağı ’"Bir millet iki devlet" olarak açıkladı. Kasımbeyli "Amacımız iki ülke arasındaki geçmişten gelen bağı bilimsel anlamda güçlendirmek" şeklinde konuştu.
Kaynak: ihlas haber ajansı (iha)

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar