Geometri ve Sanat

Etiketler :
Geometri ve sanat, birbirleri ile bağlantılı olup birbirlerini des-tekleyen iki alandır. Sanatta geo-metrinin kullanımı, yüzyıllardan beri süregelmiştir. Sanat eserleri-nin geometrik olması, onlara este-tik değerler kazandırmaktadır. Ün-lü ressam Leonardo da Vinci (Leo-nardo da Vinci) çizimlerinde vücut oranlarından yararlanıp eserlerin-de altın oranı kullanmıştır.
Altın oran geometride her alanda kulla-nılan önemli bir orandır. Bu oran, Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafın-dan keşfedilmiş, mimaride ve sa-natta kullanılmıştır. Mısırlılar yap-tıkları piramitlerde altın oranı kullanmışlardır. Mısırlıların yaptığı piramitler, uzay geometrisi-nin kullanımına örnektir. Yukarıda Leonardo da Vinci’nin bir çizimi görülmektedir. (Büyük Larousse)

Klein (Kıleyn)şişesi,geometrik açıdan çok ilginç şekillerden biridir. İçi ya da dışı yoktur, hacmi sıfırdır. 3 bo-yutlu bir şekli bulunamaz. 1 çember şeklinde tekillik içe-ren 3 boyutlu modelleri yapılabilmektedir. Tek bir sınır eğ-risinin bulunduğu iki Möbius (Mobiyus) şeridinin kenarla-rı boyunca birleştirilmesi ile yapılabilir. Klein şişesi, fan-tastik bir biblo olmanın ötesinde ciddi bir matematiksel değer taşıyan “topolojik” bir nesnedir.

Topoloji, geometrik şekillerin biçimleri ve boyutlarından çok birbirleriyle ilişki-leri, bükme, germe gibi şekil deformasyonlarından sonra da taşıdığı değişmez özellikleriyle ilgilenen bir matematik dalıdır. Söz gelimi, kare biçiminde kesilen bir yüzey yırt-madan, delmeden ve yapıştırmadan büküldüğü, esnetilip uzatıldığı, ortası şişirildiğinde bile, topolojik anlamda de-ğişmez olan özelliklerini korumaktadır.

1 yorum:

  1. Güzel bilgiymiş tbi bizim zamanımızda yoktu bnlar ahhh ahhh 80'ler<3

    YanıtlaSil

Popüler Yayınlar

Sosyal Paylaşım

Icon Icon Icon Icon

Lütfen yazılarımızla ilgili yorum yapmaktan çekinmeyin. Kırık linkleri ve hatalı içerikleri mutlaka bize ilgili sayfa altında yorum yaparak bildiriniz. Blog sayfalarımızda ilginizi çekebilecek diğer yazılar için blog arşivimizi kullanabilirsiniz.

Son Yorumlar

Yararlı Linkler