Trigonometrik Değerler Tablosu

Etiketler :
Dar açıların trigonometrik değerleri hesap makinesi yardımıyla bulunabileceği gibi trigonometrik değerler cetvelinden de bulunabilir. Bunun için cetvelde öncelikle açı değeri bulunu ve sin, cos, tan ve cot sütunu le kesiştirilerek ifadenin karşılığı bulunmuş olur. Tam trigonometri cetveli ve kullanımı için bu bağlantıyı tıklayınız.


Bazı çok kullanılan açıların trigonometrik değerlerini bilmek işlemleri yaparken kolaylık sağlayacaktır. Burada yer alan oranlar 30-60-90 özel üçgeni ve 45-45-90 özel üçgeninden yararlanarak oluşturulmuş oranlardır. Dar açı olmayan açılarda oranlar yazılırken birim çemberden yararlanılır. 

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar