Matematik Öğretim Programı Değişikliği

Etiketler :
Başkanlığımızca hazırlattırılan ve Kurulumuzda görüşülen Ortaöğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının, 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 9’uncu sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, 

Söz konusu programa göre; 
1. Ders kitabı hazırlanması, 
2. Hazırlanacak 9’uncu sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 10-17 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2013 yılının Ağustos ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisinde duyurulması, 
3. Hazırlanacak 10’uncu sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 Ocak-03 Şubat 2014 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2014 yılının Haziran ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması, 
Kurulumuzun 14/07/2005-200; 24/08/2011-121 tarihli ve sayılı kararlarıyla kabul edilen Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programları ile Kurulumuzun 30/12/2009-334; 30/12/2010- 330; 03/11/2011-158 tarihli ve sayılı kararları ile kabul edilen Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Geometri Dersi Öğretim Programlarının 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 9’uncu sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılması kararlaştırıldı. 

Prof. Dr. Emin KARİP 
Kurul Başkanı

Nabi AVCI 
Millî Eğitim Bakanı 

Matematik Öğretim Programını indirmek için;
En güncel öğretim programları için Talim ve Terbiye Kurulu sitesini ziyaret ediniz. http://ttkb.meb.gov.tr/

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar