ESMÂÜ’L-HÜSNA Ebced Değerleri


Okunan Esma-ül Hüsnaların daha çabuk ve daha tesirli olmaları için çoğaltılırlar ve işlem için Arabi Ebced kullanılır. En çok bilinen ve kullanılan büyük Ebced hesabından başka, Arabi Ebced yada En Büyük Ebced hesabı da vardır. Bu Tabloda harfler yine Ebced sırasına göre dizilmiştir, sayısal değerler verilirken, Ebced değerlerinin Arapça yazılışlarının harflerinin sayısal değerleri toplamı alınmıştır. 
Ebced tablosuyla hesaplanan Esma değerin devamlı olarak bir kalana kadar yarısı alınır ve tümü toplanır ve bulunan bu aded kadar Allah'ın ismi okunur. Bu işlem bütün Esmalara ayrı ayrı aynı usül ile uygulanabilir. Sayının 2'ye tam bölünüp bölünmemesinin önemi yoktur. Sayı bölündüğü zaman bir fazlası alınır, diğer bölünmelerde bir eksiği alınır ve böylece bir kalana kadar yarılanır. En son kalan bir olduğunda bütün bölümler toplanır.

Esma-ı Celal
Ebced Değeri
Esma-ı Celal
Ebced Değeri
EL-EHAD
13
ER-RAHÎM
258
EL-VEHHÂB
14
EL-KERİM
270
EL-VÂCİD
14
ER-RAUF
286
EL-HAYY
18
ER-RAHMAN
298
EL-VÂHİD
19
EL-BASÎR
302
EL-VEDÛD
20
EL-KADİR
305
EL-EVVEL
37
EL-KAHHAR
306
EL-VELİYY
46
ER-REZZAK
308
EL-VALİ
47
ER-RAKÎB
312
EL-MÂCİD
48
EŞ-ŞEHÎD
319
EL-MÜCİB
55
EL-MUSAVVİR
336
EL-MÜBDİ’
56
ER-RÂFİ’
351
EL-MECÎD
57
ET-TEVVAB
409
EL-BATIN
62
EL-FETTÂH
489
ALLAH
66
EL-MÜMİT
490
EL-VEKİL
66
EL-METİN
500
EL-HAKEM
68
EŞ-ŞEKÛR
526
EL-HAMÎD
68
EL-MUKIYT
550
EL-MUHYÎ
68
EL-MÜTEÂLİ
551
EL-BÂSIT
72
EL-BÂİS
573
EL-CELİL
73
EL-MÜNTEKİM
630
EL-HAKÎM
78
EL-MÜTEKEBBİR
662
EL-HASİB
80
EL-HÂLIK
731
EL-HALİM
88
EL-MUKTEDİR
744
EL-MELİK
90
EL-MÜZİLL
770
EL-AZİZ
94
EL-AHİR
801
EL-ADL
104
EL-HABÎR
812
EL-HAKK
108
EL-MUAHHİR
846
EL-ALİYY
110
EL-KÂBİD
903
EL-MUİZZ
117
EL-HAFÎZ
998
EL-KAVİYY
117
EL-AZİM
1020
EL-MUİYD
124
EZ-ZAHİR
1106
EL-LÂTİF
129
EL-ĞAFFAR
1281
ES-SELÂM
131
EL-ĞAFÛR
1286
ES-SAMED
134
EL-HÂFİD
1481
EL-MÜ’MİN
136


EL-VÂSİ’
137


ELMÜHEYMİN
145


EL-MUHSÎ
148


EL-ÂLİM
150


EL-KAYYUM
156


EL-AFÜVV
156


EL-KUDDÛS
170


ES-SEMİ’
180


EL-MUKADDİM
184


EL-BERR
202


EL-CEBBAR
206


EL-BARİ’
213


EL-KEBİR
232Esma-ül Hüsna Zikir Sayıları ve Zikir Niyetleri
El- VEHHÂB Her türlü nimeti devamlı bağışlayan günde 14 Sıkıntısız borçsuz bir hayat için
El- EVVEL İLK günde 37 Her hayır işinde birinci olmak için
El- VÂLİ Kainatı ve her an olup biten her şeyi tedbir ve idare eden günde 47 Sözünün tesirli insanların sevmesi için
El- MÂCÎD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok günde 48 Kazancın bolluğu için
El- MÛBDÎ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratan günde 57 Her işte muvaffak olmak için
El- BÂTIN Her şeyden gizli günde 62 Nefsi mutmain ve kalbi geniş olması için
ALLAH günde 66 Her türlü istek, tüm duaların kabul olması
El- VEKÎL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran günde 66 Allah’tan her türlü yardımı görmek için
El- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getiren günde 68 Haklı davasını kazanması için
El- MUHYÎ Can bağışlayan, hayat ve sağlık veren günde 68 İşlerin başarılı olması için
El- BÂSIT Açan, Genişleten günde 72 İşlerin büyümesi mal ve paranın bereketi
El- HASİB Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği her şeyin hesabını bütün detayları ile bilen günde 80 Herkese karşı alnı açık olmak
El- BEDİ’ Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratan günde 86 Allah’ın yardımına nail olmak için
El- HALÎM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren günde 88 Ahlak ve hilim güzelliği için
El- MELİK Bütün Kainatın Tek Sahibi ve mutlak hükümdarı günde 90 Emir sahibi olmak, maddi ve manevi güçlü olmak
El- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip günde 94 Düşmanlara galip gelmek
El- ADL Çok Adaletli günde 104 Adaletli olmak için
El- HAK Varlığı hiç değişmeden duran günde 108 İmanda, ibadette sabit olup, imanlı ölmek
El- ALİY Pek yüce, Pek yüksek günde 110 Zilleten kurtulmak ve ilim için
El- BASİR Her şeyi iyi gören günde 112 Acziyetin kalkması için
El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayan günde 113 Ömrün uzunluğu, sıhhatin iyiliği için
El- CÂMİ’ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan günde 114 Küsleri bArıştırmak için
El- KAVİY Pek Güçlü günde 116 Kansızlık ve vücudun güçlü olması için
El- MUÎD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratan günde 124 Elden kaçanı geriye kazanmak için
El- ĞAFÛR Affı ve mağfireti pek çok günde 128 Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak
El- LÂTÎF En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran günde 129 Dileklerin olması, kısmet ve rızık için
Es- SELÂM Kullarını selamete çıkaran, Cennetteki bahtiyar kullarına selam veren günde 131 Korkulan her şeyden korunmak
Es- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek merci günde 134 Hiç kimseye muhtaç olmamak
El- MÜ’MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatan günde 137 Kötü hastalıklara düşmemek
El- VASİ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekar günde 137 Ömür uzunluğu, rızık ve sıhhat genişliği için
El- MÜHEYMİN Gözeten ve Koruyan günde 145 İnsanların düşüncelerini anlar korunur
El- MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek her şeyin sayısını bilen günde 148 Zekanın kuvvetli olması
El- ALÎM Her şeyi çok iyi bilen günde 150 ilim zenginliği için
El- KAYYÛM Gökleri ve yeri, her şeyi tutan günde 156 Allah’ın izniyle her istekleri olur
El- AFÜV Çok affeden günde 156 Rızık bolluğu Kalp huzuru
El- MÂNİ’ Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen günde 161 Kaza beladan uzak olmak için
El- KUDDÛS Hatadan, gafletten, aczeden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temiz günde 170 Günahlardan kurtulmak ve kalp temizliği
Es- SEMİ’ Her şeyi iyi işiten günde 180
El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alan günde 184 Daima yükselmek için
El- VÂCİD İstediğini istediği anda bulan günde 196 Kaybedilen şeyi bulmak
En- NÂFİ’ Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan günde 201 Hastalıktan uzak olur hastaysa şifa bulur
El- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok günde 202 Herhalde iyilik bulmak için
El- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya müktedir olan günde 206 istek ve Arzuların olması için
El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapan günde 209 Eşler arasını düzeltmek için
MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibi günde 212 mal ve kazanca zarar gelmez
El- BÂRİ’Eşyayı ve her şeyin vücudunu birbirine uygun halde yaratan günde 214 İşinde Başarılı olur, şöhret bulur
El- KEBİR En büyük, pek büyük günde 232 Hürmet görmek için
Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler veren günde 258 Maddi ve Manevi Rızıklar
En- NÛR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran günde 256 doğruyu yanlışı görmek ve kalp nurluğu için
El- KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol günde 270 Bol rızık ve kolaylıklara nail olmak
Er- RAÛF Çok lütüfkar Çok esirgeyen günde 287 Hiçbir varlıktan zarar görmez
Es- SÂBÛR Çok sabırlı günde 298 Başladığı işi kolay bitirmek için
Er- RAHMÂN Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden günde 298 Dünya ve Ahrette Allah’ın sevgilisi olmak
El- KÂDİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten günde 305 İstediğini yapmaya gücü yetirmek
El- KAHHÂR Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan günde 306 Zalimleri kahretmek için
Er-RAKÎB Bütün varlığı gözeten bütün işleri murakabe eden günde 312 Her işte Allah’ın koruması altında olmak için
Eş- ŞEHÎD Bütün zamanlardayerde hazır ve nazır günde 319 Şehid olmak, heybetli olmak için
El- HAY Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten günde 324 Sözü tesirli ve herkesten tazim görür
El- MUSAVVİR Tasvir eden, her şeye bir biçim ve özellik veren günde 336 Maksat ve merama ulaşmak için
Er- RÂFİ Yukarı kaldıran, yükselten günde 351 İnsanlar arasında ve işinde yükselmek için
El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren günde 400 çocukların itaatkar olması için
Et- TEVVÂB Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan günde 409 Tövbelerin kabulu için
El- FETTÂH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran günde 489 Maddi manevi hayırlar için
El- MÜMÎT Canlı bir mahlukun ölümünü yaratan günde 490 Harama bakmamak, kötülükten vazgeçmek
El- METÎN Çok Sağlam günde 500 Maddi ve manevi sağlam olmak için
Er- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere sonucuna ulaştıran günde 514 İçki ve zinadan kurtulmak ve güzel ahlak için
Eş- ŞEKÛR Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren günde 526 Talihin açıklığı, bol rızık
El- MUKÎT Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren günde 550 Muhtaç olunan şeyi kazanmak için 
El- MÜTEÂLÎ Aklım mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan daha yüce günde 551 Devletten istediğini elde etmek için
El-BÂİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran günde 573 Kuvvetle irade ve alacaklarını almak için
El- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran günde 630 Zülüm ve fenalıktan korunmak
El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren günde 662 İzzete ve refaha nail olmak
El- VÂRİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi günde 707 Uzun ömür, bol mal, bol rızık ve şeref
El- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden günde 731 İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak
El- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan günde 744 Her işte başarılı olmak
El- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakir eden günde 770 Düşmanları zelil etmek için
El- AHİR SON günde 801 Ömür uzunluğu için
El- HABÎR Her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar günde 812 Hafıza ve idrakin genişlemesi için
El- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakan günde 847 Kötü birinin uzaklaştırılması için
El- KÂBID Sıkan, Daraltan günde 903 Zalimin zulmünden kurtulmak için
El- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan günde 998 Nefsinin ve malının korunması için
El- AZİM Çok Azametli günde 1020 Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için
El- GANİY Çok zengin ve her şeyden müstağni günde 1060 Büyük servet ve geniş rızık
El- MUĞNİ İstediğini zengin eden günde 1100 Geçim genişliği bol rızık
Zül Celâl-i Ve’l İkrâm Hem büyüklük sahibi hem fazl-i kerem sahibi günde 1100 işlerin kolaylığı için
Ed- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan günde 1001 Zararlı kişinin kahrı için
El- VELİY Sevdiği kullarının dostu günde 2116 Her işinde Allah’ın yardımı için
El- ĞAFFÂR Mağrifeti pek çok günde 1281 Bağışlanmak ve günahlardan korunma
El- HÂFID Yukardan aşağıya indiren alçaltan günde 1481 Kötüden ve belalardan korunmak
El- MUCİB Kendisine dua edenlerin isteklerini veren günde 3025 Duaların kabul olunması için
El- MECÎD Şanı büyük ve yüksek günde 3249 İzzet ve şerefin artması için
El- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde asla ortağı ve benzeri olmayan TEK günde 3669 İstediği olur, kalbi uyanır, aklı nur
El- HAMİD Ancak kendisine hamd edilen, bütün varlığın diliyle yegane övülen günde 3844 Kazancın genişlemesi
El- CELÎL Celalet ve Ululuk sahibi günde 5329 Bir zalimi zorbayı zelil etmek için
El- HAKÎM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli günde 6849 İlim ve hikmet sahibi olmak için
Ez- ZÂHİR Her şeyde görünen aşikar Her meselenin zuhuru için

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar