İkili Sayı Tabanı

Etiketler :
Bugün bilgisayarın atası konumundaki aletler sayı tabanı olarak ikili sayı tabanını kullanmışlar ve bilgisayarın temel alt yapısına kaynak teşkil etmişlerdir. İkili sayı tabanında sayılar sadece varlığı ve yokluğu temsil eden 1 ve 0 sayılarından oluşmaktadır. bu sayede her türlü sayı 2 lik tabanda yazılabilmekte ve zahmetsizce kodlanıp hızlı veri akışı içerisinde kullanılabilmektedir.
Neden ikili sayı basamaklarının kullanıldığı veya ilk olarak kim tarafından bu sayı tabanın kullanıldığı konusunda kesin bilgilere ulaşmak oldukça güçtür. Var olan bir şey insanlığın en eski zamanlarından itibaren insanlar sayı saymayı biliyorlar ve bu yazılan sayıları belli bir şekilde grupluyorlardı. Hatta bu gruplama işlerinde kimi uygarlıklar çok fazla ileri bile gitmişlerdi. Kendilerine uygun farklı sembol ve sayı sistemleri kullanan uygarlıklar tarihte mevcuttur.

Bilinen bir gerçek sayı ve matematik insanlığın varoluşu ile birlikte ortaya çıkmış ve insanlar tarafından sürekli geliştirilerek var olanı keşfetme algısı içerisinde sürekli bir büyüme eğilimi göstermiştir.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar