Ankara İlitam (Önlisans ve lisans Yönetmeliği)- Bitirme Derecesi ve Mezuniyet

Etiketler :
Akademik başarı not ortalamaları
MADDE 17 – (1) Öğrencinin akademik başarı not ortalaması her yarıyıl sonunda hesaplanır. Bu hesaplama sırasında, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.
(2) Yıllık olan derslerin/etkinliklerin notu dersin alındığı yılın sonundaki yarıyıla katılarak akademik başarı not ortalamaları belirlenir.
(3) YABNO hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden/etkinliklerden elde ettiği notların katsayısı ile o derslerin/etkinliklerin kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden/etkinliklerden elde edilen bu sayı, derslerin/etkinliklerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.
(4) GABNO ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu derslerin/etkinliklerin tümü dikkate alınarak hesaplanır.
(5) Akademik başarı not ortalamalarının hesaplanmasında sonuçlar virgülden sonra iki basamak kullanılarak ifade edilir.

Derslerden başarılı olma durumu
MADDE 18 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda aldığı derslerden; (C3) ve üstünde harf notu aldığı derslerden başarılı, (F1) ve (F2) harf notu aldığı derslerden başarısız sayılır.
Ders tekrarı
MADDE 19 – (1) Bir öğrenci öncelikle (F1) ve (F2) harf notu aldığı dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda/yılda almak zorundadır. Bu derslerin notu alındığı yarıyılın, yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalamalarına katılarak değerlendirilir. Eğer (F1) ve (F2) harf notu alınan ders seçmeli bir ders ise, öğrenci aynı dersi tekrar alabileceği gibi, bu dersin yerine başka bir seçmeli ders de alabilir.
(2) Öğrenci, daha önce geçer not aldığı dersleri, tekrar alarak notlarını yükseltebilir.
(3) Tekrar edilen dersler için alınan son not geçerlidir.

Bitirme derecesi
MADDE 21 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 2,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.
Yarıyıl/yıl onur öğrencileri
MADDE 22 – (1) Bir yarıyıl sonunda, programın o yarıyıl için gerektirdiği tüm ders yükünü alarak başarıyla tamamlayan, disiplin cezası almayan ve yarıyıl akademik başarı not ortalaması 3,01-3,50 olan öğrenci onur öğrencisi; ortalaması 3,51 ve üstünde olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır.
Diploma onur öğrencileri
MADDE 23 – (1) Ön lisans/lisans öğrenimini bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eğitim-öğretim süreleri içinde tamamlayan, disiplin cezası almayan ve genel akademik başarı not ortalaması 3,01-3,50 olan öğrenci onur öğrencisi; 3,51 ve üstü olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olur.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130912-2.htm

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Sosyal Paylaşım

Icon Icon Icon Icon

Lütfen yazılarımızla ilgili yorum yapmaktan çekinmeyin. Kırık linkleri ve hatalı içerikleri mutlaka bize ilgili sayfa altında yorum yaparak bildiriniz. Blog sayfalarımızda ilginizi çekebilecek diğer yazılar için blog arşivimizi kullanabilirsiniz.

Son Yorumlar

Yararlı Linkler