Hafız Osman Vav'ı

Hafız Osman fırtınalı bir günde dolmuş kayıkla Beşiktaş'a geçecektir. Bir kayığa biner. Yol bitmek üzereyken kayıkçı ücretleri ister. Fakat Hafız Osman o gün aceleyle çıktığı için yanına para almayı unutmuştur. 

Kayıkçıya; 'efendi, yanımda param yok, ben sana bir 'vav' yazayım, bunu sahaflara götür,karşılığını alırsın' der. Kayıkçı yüzünü ekşitip söylenerek yazıyı alır. Canı fena halde sıkılmıştır ama artık yapacak birşeyi olmadığından zoraki kabul eder bu durumu.

Bir zaman geçtikten sonra kayıkçının yolu sahaflara düşer. Bakar ki yazılar, levhalar iyi fiyatlarla alınıp satılıyor. Cebindeki yazıyı hatırlar ve götürür satıcıya. Satıcı yazıyı alır almaz 'Hafız Osman vav'ı' diyerek açık artırmayla iyi bir fiyata 'vav' satılır. Kayıkçı bu duruma çok sevinir çünkü bir haftalık kazancından daha fazlasını bu 'vav' ile kazanmıştır. 

Bir gün Hafız Osman yine karşıya geçecektir ve yine aynı kayıkçıyla karşılaşmıştır. Yol bitmek üzereyken yine ücretler toplanır. Hafız Osman da yol ücretini uzatır kayıkçıya. Kayıkçı 'efendi para istemez, sen bir 'vav' yaz yeter' der. 

Hafız Osman gülümseyerek ; 'efendi o 'vav' her zaman yazılmaz.Sen dua et para kesemi yine evde unutayım' der...
| | | Devamı... 0 yorum

Bir Vav Hikayesi

"İnsan vav şeklinde doğar, bir ara doğrulunca kendini elif sanır.İnsan iki büklüm yaşar, oysa en doğru olduğu gün ölmüştür.Kulluğun manası vavdadır, elif uluhiyetin ve ehadiyetin simgesidir.O yüzden Lafz-ı ilahi elifle başlar. Elif kainatın anahtarıdır, vav kainattır.

Rabbi, "vav" gibi mütevazı olsun ister kulları.Musa dal olmuştur ama Firavunun gözü Elifte kalmıştır.İbrahim ateşte vavdır, Nemrut bizzat ateşe odun.

Yunus, vav olup balığın karnında anca kurtarmıştır kendini.İnsan iki büklüm olunca rahat eder ana karnında.Boylu boyunca uzansa da kim rahattır mezarında?

Vavın elifle münasebeti ne kadar iyiyse, kainatın dengeside o kadar düzgündür.Kim kimi hatırlarsa evvel o ona koşar.Kainatta tüm cisimler boşlukta dönerken insan belki o yüzden boşlukta kalmamış, Rabbi onu imanla doldurmuştur.Evvelde eliftir, bir ilahi nefesle ahirde vav olur kainat." 

"İyi bakıldığında, görmek için bakıldığında; Bazen bir insanın secdedeki hali, bazen bir ceninin anne karnında ki haline benzer..Vav Harfi, 'ın Vahid ismini ve birliğini simgeler. Ebced hesabında 6 rakamına denktir ki ; Bu yönüyle aynı zamanda imanın 6 şartını temsil ettiği söylenir.Harfi med olduğu gibi, kasem harfidir. Aynı zamanda, iki cümleyi veya özneyi bağlayan bağlaçtır.

Ey aşkın binbir başlı vav hali Ey sonsuz kavram Gaflet vaktinde Gel gönlümün üstüne Usta bir hattatım ben Aşkı çizerim mekânlara Aşk sığmaz ki bu ummana Vav olur gözlerimiz Bürünürüz canlara Bir seyyah gibi Gelip göçen, göçüp giden Bu mekândan mekân'a Demem o ki Tarifini yapamam ben imkâna Bir hattatım Zamana vav çizmekteyim Hilalin dolunaya Dolunayın hilale dönüştüğü zamana

Ve mahlukat Nefes nefes aşk çekerken Mevla'ya Üstümde aşk kokusu var Yaşadıkça beni yontar Ve benzetir insana Elimde vav Gönlümde vav Gözümde vav Dem dem vav kesilirim Beni insan yapana Ey kalbimden geçeni bilen Allah'ım 'Kulum' de kâfi bana İster nârına garket İster nuruna"
Mevlana Celaleddin Rumi
| | | Devamı... 0 yorum

Sonsuz Ardışık Sayılar Toplamı

Matematikte ilginç teoremler bulunduğu bazen iddia ediliyor ve bunlar bir şekilde ispatlanıyor. İşte bu duruma güzel bir örnek olarak sayılabilecek bir teoremi sizinle paylaşıyorum. 1+2+3+4+5........=-1/12 Bu teoremin neden böyle olduğu konusunda videoda bir açıklama yapılmış işin tuhaf tarafı pozitif olarak ilerleyen ardışık sayıların toplamının sonucu -1/12 gibi negatif bir sayıya eşit olacağı gösteriliyor. İşlemler dikkatlice incelendiğinde üç farklı değişken kullanılarak matematiksel olarak doğru işlemler yapılarak sonuca gidiliyor.
Öncül: S1=1-1+1-1+1-1+1-1+.........=1/2
            S2=1-2+3-4+5-6+................=
            S=1+2+3+4+5......................=?

Burada S2 öncülünün 2 katı alınırsa 2S2 alt alta yazılıp toplanırsa 
2S2=1-1+1-1........=S1 olur ki bu da 1/2 toplamını verir.
S2=1/4 bulunur.
S-S2  ifadesi incelendiğinde alt alta yazılıp çıkarma işlemi yapılırsa
0+4+0+8+0+12+0+..........şeklinde bir toplam elde edilir. Burada 4+8+12+....... toplamı için 4 ortak parantezine alınırsa 4(1+2+3+.......) toplamı S'e eşit olacağından şöyle bir durum çıkar.
4S=S-S2 bulunur ki burada önceden bulduğumuz S2y yerine S2=1/4 yazılırsa
4S=S-1/4
3S=-1/4
S=-1/12 
 S=1+2+3+4+5......................= -1/12 bulunur.

Bu ispatlama yönteminde göze çarpan bir sıkıntı olarak 2S2 ifadesinin bulunurken 1 basamak yana kaydırılması sonucu elde edilen toplam gösterilebilir. Çünkü burada sayılar adet olarak birbirleri ile eşleştirildiğinde sonsuza kadar birbirinin karşısında yer alacaktır. Bir basamak yana kaydırılarak toplanması aslında yukarıda yazılan sonsuz serinin altta yazılan sonsuz seriye göre basamak sayılarının bir tane eksik olduğunu gösterir ki bu durum bizlere sayılabilir sonsuzluk kavramınına karşı şüphe ile bakmamıza sebep olur. S1=1/2 öncülü de doğru değildir.
Aşağıda bununla ilgili bir açıklama alıntılanmıştır. (ingilizce) 

"Recently a very strange result has been making the rounds. It says that when you add up all the natural numbers
1+2+3+4+... then the answer to this sum is -1/12. The idea featured in a Numberphile video (see below), which claims to prove the result and also says that it's used all over the place in physics. People found the idea so astounding that it even made it into the New York Times. So what does this all mean?
The maths
First of all, the infinite sum of all the natural number is not equal to -1/12. You can easily convince yourself of this by tapping into your calculator the partial sums
$S_1 = 1$
$S_2 = 1+2 = 3$
$S_3 = 1+2+3=6$
$S_4 = 1+2+3+4=10$
$...$
$S_ n = 1+2+3+4+ ... +n,$
and so on. The $S_ n$ get larger and larger the larger $n$ gets, that is, the more natural numbers you include. In fact, you can make $S_ n$ as large as you like by choosing $n$ large enough. For example, for $n=1000$ you get
\[ S_ n = 500,500, \]
and for $n = 100,000$ you get
\[ S_ n = 5,000,050,000. \]
This is why mathematicians say that the sum
\[ 1+2+3+4+ ...  \]

diverges to infinity. Or, to put it more loosely, that the sum is equal to infinity.

So where does the -1/12 come from? The wrong result actually appeared in the work of the famous Indian mathematician Srinivasa Ramanujan in 1913. But Ramanujan knew what he was doing and had a reason for writing it down. He had been working on what is called the Euler zeta function. To understand what that is, first consider the infinite sum
$S = 1+1/4+1/9+1/16+ ... .$
You might recognise this as the sum you get when you take each natural number, square it, and then take the reciprocal:
$S = 1+1/2^2+1/3^2+1/4^2... .$
Now this sum does not diverge. If you take the sequence of partial sums as we did above,
$S_1 = 1$
$S_2 = 1+1/2^2 = 5/4=1.25$
$S_3 = 1+1/2^2+1/3^2 = 49/36 = 1.361...$
$...$
$S_ n =1+1/2^2+1/3^2 + ... + 1/n^2,$
then the results you get get arbitrarily close, without ever exceeding, the number $\pi ^2/6 = 1.644934... .$ Mathematicians say the sum converges to $\pi ^2/6$, or more loosely, that it equals $\pi ^2/6.$ Now what happens when instead of raising those natural numbers in the denominator to the power of 2, you raise it to some other power $x$? It turns out that the corresponding sum
\[ S(x) = 1+1/2^ x+1/3^ x+1/4^ x...  \]
converges to a finite value as long as the power $x$ is a number greater than $1$. For every $x > 1$, the expression $S(x)$has a well-defined, finite value. $S(x)$ is what’s called a function, and it’s called the Euler zeta function after the prolific 17th century mathematician Leonhard Euler. So far, so good. But what happens when you plug in a value of $x$ that is less than 1? For example, what if you plug in $x=-1$? Let’s see.
\[  S(-1) = 1+1/2^{-1}+1/3^{-1}+1/4^{-1}...  \]
\[  = 1+2+3+4+ ... . \]
So you recover our original sum, which, as we know, diverges. The same is true for any other values of $x$ less than or equal to 1: the sum diverges.
Extending the Euler zeta function
As it stands the Euler zeta function S(x) is defined for real numbers x that are greater than 1. The real numbers are part of a larger family of numbers called the complex numbers. And while the real numbers correspond to all the points along an infinitely long line, the complex numbers correspond to all the points on a plane, containing the real number line. That plane is called the complex plane. Just as you can define functions that take real numbers as input you can define functions that take complex numbers as input.
One amazing thing about functions of complex numbers is that if you know the function sufficiently well for some set of inputs, then (up to some technical details) you can know the value of the function everywhere else on the complex plane. This method of extending the definition of a function is known as analytic continuation. The Euler zeta function is defined for real numbers greater than 1. Since real numbers are also complex numbers, we can regard it as a complex function and then apply analytic continuation to get a new function, defined on the whole plane but agreeing with the Euler zeta function for real numbers greater than 1. That's the Riemann zeta function. But there is also another thing you can do. Using some high-powered mathematics (known as complex analysis, see the box) there is a way of extending the definition of the Euler zeta function to numbers $x$less than or equal to 1 in a way that gives you finite values. In other words, there is a way of defining a new function, call it $\zeta (x),$ so that for $x>1$ 
$\zeta (x) = S(x) = 1+1/2^ x+1/3^ x+1/4^ x...,$
and for $x\leq 1$ the function $\zeta (x)$ has well-defined, finite values. This method of extension is called analytic continuation and the new function you get is called the Riemann zeta function, after the 18th cenury mathematician Bernhard Riemann. (Making this new function give you finite values for $x \leq -1$ involves cleverly subtracting another divergent sum, so that the infinity from the first divergent sum minus the infinity from the second divergent sum gives you something finite.) OK. So now we have a function $\zeta (s)$ that agrees with Euler’s zeta function $S(x)$ when you plug in values $x>1$. When you plug in values $x \leq 1$, the zeta function gives you a finite output. What value do you get when you plug $x=-1$ into the zeta function? You’ve guessed it:
\[ \zeta (-1)=-1/12. \]
If you now make the mistake of believing that $\zeta (x) = S(x)$ for $x=-1$, then you get the (wrong) expression
\[ S(-1) = 1+2+3+4+ ... = \zeta (-1) = -1/12. \]
This is one way of making sense of Ramanujan’s mysterious expression.
The trick
So how did the people in the Numberphile video "prove" that the natural numbers all add up to -1/12? The real answer is that they didn’t. Watching the video is like watching a magician and trying to spot them slipping the rabbit into the hat. Step one of the "proof" tries to persuade you of something rather silly, namely that the infinite sum 
\[ 1-1+1-1+1-.... \]
is equal to $1/2.$
The video doesn’t dwell long on this and seems to imply it’s obvious. But let’s look at it a little closer to see if it makes sense at all. Suppose that the sum $1-1+1-1+1-1....$ has a finite value and call it $Z$. Adding $Z$ to itself you get the infinite sum
\[ Z+Z = 1-1+1-1+1-....+1-1+1-1+1-... . \]
But this is just the original sum, implying
\[ Z+Z=2Z = Z. \]
Since $Z=1/2,$ it follows that $1/2=1,$ which is nonsense. So the assertion that the infinite sum $1-1+1-1+1-....$ can be taken to equal to 1/2 is not correct. In fact, you can derive all sorts of results messing around with infinite sums that diverge. It’s a trick!

The physics

But how did this curious, wrong result make it into a physics textbook, as shown in the video? Here is where things really get interesting. Suppose you take two conducting metallic plates and arrange them in a vacuum so that they are parallel to each other. According to classical physics, there shouldn't be any net force acting between the two plates.Illustration of the Casimir effect. 
But classical physics doesn't reckon with the weird effects you see when you look at the world at very small scales. To do that, you need quantum physics, which tells us many very strange things. One of them is that the vacuum isn't empty, but seething with activity. So-called virtual particlespop in and out of existence all the time. This activity gives a so called zero point energy: the lowest energy something can have is never zero. When you try to calculate the total energy density between the two plates using the mathematics of quantum physics, you get the infinite sum
\[ 1 + 8 + 27 + 64 +... . \]
This infinite sum is also what you get when you plug the value $x=-3$ into the Euler zeta function:
$S(-3) = 1 + 1/2^{-3} + 1/3^{-3} + 1/4^{-3} + ... = 1+ 8 + 27 + 64 +... .$
That’s unfortunate, because the sum diverges (it does so even quicker than than $S(-1)$), which would imply an infinite energy density. That’s obviously nonsense. But what if you cheekily assume that the infinite sum equals the Riemann zeta function, rather than the Euler zeta function, evaluated at $x=-3$? Well, then you get a finite energy density. That means there should be an attractive force between the metallic plates, which also seems ludicrous, since classical physics suggests there should be no force. But here’s the surprise. When physicists made the experiment they found that the force did exist — and it corresponded to an energy density exactly equal to $\zeta (-3)$! This surprising physical result is known as the Casimir effect, after the Dutch physicist Hendrik Casimir. Take a moment to take this in. Quantum physics says the energy density should be
\[ S(-3) = 1+8+27+64+... . \]
That’s nonsense, but experiments show that if you (wrongly) regard this sum as the zeta function $\zeta (x)$ evaluated at $x=-3$, you get the correct answer. So it seems that nature has followed the ideas we explained above. It extended the Euler zeta function to include values for $x$ that are less than 1, by cleverly subtracting infinity, and so came up with a finite value. That’s remarkable! The reason why we see $\zeta (-1)$ and $S(-1)$ in the Numberphile video and the physics textbook, rather than $\zeta (-3)$ and $S(-3),$ is that when you imagine the Casimir effect as happening in one dimension (along a line rather than in 3D), the energy density you calculate is $\zeta (-1)$ rather than $\zeta (-3)$.So why did the Numberphile people publicise this strange "result"? They certainly know about the analytic continuation that makes the function well-defined, but that was something that was a little too technical for their video. Knowing they had the analytic continuation method, that would make the final result OK, hidden in their back pocket, they went ahead with their sleight of hand. In doing so they got over a million hits and had the world talking about zeta functions and mathematics. For this they should be congratulated. The mathematics of zeta functions is fantastic and what we described here is just the start of a long list of amazing mathematical properties. In bringing mathematics and physics to the public we always have to make choices about what we leave out and what we explain. Where to draw that line is something we all have to leave to our consciences.

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar