Şifrelerin Matematiği Kriptografi

Tarih boyunca gizlilik her zaman insanoğlunun ilgisini çekmiştir. Yazının icadından itibaren insanlar yazıyla haberleşmeye başlamış, ancak insanoğlunun karşı koyamadığı merakı yüzünden gönderilen mesajların gizlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Mesajı kafa derisine kazıma, harfleri değiştirip anlamsız metinlere dönüştürme gibi türlü yöntemler denenmiş ve sonucunda şifreleme icad edilmiştir.

Elinizdeki bu kitap, eski şifreleme tekniklerinden günümüz sistemlerine kadar, şifrelerin tarihinde kısa ve eğlenceli bir yolculuğa çıkacak, şifrelerin geçirdiği evrime tanık olacaksınız. Ayrıca günümüz teknolojisinde güvenli bilgi iletimi için hemen herkesin az çok bilmesi gereken ve şifrelerin matematiksel sistemlerle ifade edildiği kriptografi bilimiyle tanışacaksınız.
Yazar Sedat Akleylek-Canan Çimen - Ersan Akyıldız
Sayfa Sayısı: 137 Baskı Yılı: 2007 Dili: Türkçe Yayınevi: Odtü

Tefsir Metinleri 2 Dersi Arapça Metin Kırık Manası

Burada yer alan tefsir metinleri İlahiyat lisans Tamamlama 2. Sınıf Ders Özetleri  Ankara UZEM yayınları ilitam kitaplarından yararlanarak özetleme yapılmıştır. Öğrencilerimize faydalı olması amacıyla burada yayınlanmıştır. Kırık meal dediğimiz usül ile kitaptaki tefsir örneklerinin, kelime kelime manası el yazısı ile arapça kelimelerin üzerine yazılarak incelenmiştir.Tüm kitabın hem özetini hem de Kırık Manasını İndirmek için tıklayınız. 

Bu şekilde hazırlanmış kırık manaları kendiniz toplu manaya dönüştürerek tefsir metinlerinin tam anlamını da oluşturabilirsiniz. Bunun için sitemizde yer alan Mefatihul Gayb tefsiri örneğini inceleyebilirsiniz.Fahruddin Tefsiri örneğini:http://muallims.blogspot.com.tr/2014/02/fahruddin-razi-ve-tefsiri-ornek-metin.html buradan indirebilirsiniz.

YGS Ders Ünite-Konu Başlıkları

YGS'de çıkan sorular analiz edildiğinde aşağıdaki gibi ünite başlıklarından soruların çıktığı görülür. Bu konu başlıkları bir plan dahilinde düzenli olarak çalışılıp sürekli test çözümleri ile desteklendiğinde istenilen başarıya ulaşmak mümkün hale gelecektir.
Aşağıda verilen ünite/konu başlıkları (2016) müfredatları dikkate alınarak hazırlanmış içerikleridir. En güncel hali için ÖSYM'nin yaptığı açıklamaları dikkate alınız. 2017 yılında YGS'de değişen müfredata göre soruların sorulması beklendiğinden 9.ve 10.sınıf ortak konularından YGS yapılabileceği beklentisi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bütün derslerde  9. ve 10. sınıf konularının iyi bilinmesi sınava hazırlanma açısından gerekli olacaktır.2016 YGS 'e göre ortaya çıkan ünite konu başlıkları aşağıdaki gibidir.  Burada yer alan konular genel anlamda temel konulardır. Lise müfredatında 9. ve 10. sınıf konularının en temel halidir. 
TÜRKÇE KONULARI
1             Cümlede Anlam
2             Paragraf
3             Sözcük Türleri (İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem
4             Sözcüğün Yapısı
5             Cümlenin Öğeleri
6             Fiil Çatısı
7             Cümle Çeşitleri
8             Anlatım Bozuklukları
9             Ses Bilgisi
10           Yazım Kuralları
11           Noktalama İşaretleri
12           İletişim
13           Dil Kültür
14           Dillerin Sınıflandırılması
15           Sözcükte Anlam
 MATEMATİK KONULARI
1             Sayılar
2             Basamak Kavramı
3             Taban Aritmetiği
4             Bölme-Bölünebilme
5             OBEB-OKEK
6             Rasyonel Sayılar
7             Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8             Mutlak Değer
9             Üslü İfadeler
10           Köklü İfadeler
11           Oran-Orantı
12           Denklem Çözme
13           Problemler
14           Mantık
15           Kümeler
16           Bağıntı-Fonksiyon
17           İşlem-Modüler Aritmetik
18           Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
 GEOMETRİ KONULARI
1             Temel Kavramlar-Doğruda Açı
2             Üçgende Açı
3             Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen
4             Üçgende Alan
5             Üçgende Benzerlik
6             Açıortay-Kenarortay
7             Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
8             Çokgenler
9             Çember-Daire
10           Katı Cisimler
11           Doğrunun Analiyiği
12           Noktanın Analitiği
13           Simetri-Döndürme
TARİH KONULARI
1             Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
2             İlk Uygarlıklar
3             İlk Türk Devletleri
4             İslam Tarihi ve Uygarlığı
5             Türk İslam Devletleri
6             Türkiye (Anadolu) Tarihi
7             Beylikten Devlete (1300 – 1453)
8             Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
9             Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
10           Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
11           En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
12           Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
13           Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
14           Erzurum ve Sivas Kongreleri
15           Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
16           Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
17           I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
18           Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
19           Lozan Antlaşması
20           Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
21           Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
22           Atatürk Devrimleri
23           Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
24           Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
COĞRAFYA KONULARI
1             Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
2             Dünyanın Hareketleri
3             Harita Bilgisi
4             İklim Bilgisi
5             İç ve Dış Kuvvetler
6             Beşeri Coğrafya
7             Ekonomik Faaliyet Türleri
 FELSEFE KONULARI
1             Felsefeye Giriş
2             Bilgi Felsefesi
3             Bilim Felsefesi
4             Varlık Felsefesi
5             Ahlak Felsefesi
6             Siyaset Felsefesi
7             Estetik
8             Din Felsefesi
 FİZİK KONULARI
1             Fiziğin Doğası
2             Vektör-Kuvvet-Denge
3             Basit Makineler
4             Ağırlık Merkezi
5             Doğrusal Hareket
6             İş-enerji
7             Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)
8             Basınç
9             Sıvıların Kaldırma Kuvveti
10           Katı ve Sıvılarda Genleşme
11           Isı-Sıcaklık
12           Elektrostatik
13           Elektrik Akımı
14           Manyetizma
15           Işık Bilgisi
16           Mercekler-Aynalar
17           Ses-Uzay
 KİMYA KONULARI
1             Kimyanın Gelişimi
2             Bileşikler
3             Kimyasal Değişimler
4             Karışımlar
5             Hayatımızdaki Kimya
6             Madde ve Özellikleri
7             Atomun Yapısı
8             Periyodik Cetvel
9             Kimyanın Temel Kanunları
 BİYOLOJİ KONULARI
1             Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
2             Canlıların Ortak Özellikleri
3             Canlıların Temel Bileşenleri
4             Hücrenin Yapısı
5             Hücre Zarında Madde Alışverişleri
6             Nükleik Asitler
7             Protein Sentezi
8             Enzimler
9             Canlıların Sınıflandırılması
10           Ekoloji
11           Solunum-Fotosentez
12           Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
13           Kalıtım-Evrim
14           Bitkiler
15           Vücudumuzdaki Sistemler
16           Duyu Organları

Pi'nin Biyografisi

İnsanlık tarihi boyunca bütün düşünürleri etkileyen, bilim adamlarını büyüleyen bu gizemli akıl almaz Pi sayısı nedir? Gerçek değeri nasıl ifade ediliyor? Matematikçiler Pinin değerine nasıl karar veriyorlar? Piyi ne tür işlemlerde kullanıyoruz? Eski çağlarda Pinin değeri nasıl hesaplanıyordu, bugün nasıl hesaplanıyor?

Baskı Yılı: 2005  Dili: Türkçe  Yayınevi: Güncel Yayıncılık 
Yazar: Alfred S. Posamentier

Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine

Senin kalbinden sürgün oldum ilkin
Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreği
Bütün törenlerin şölenlerin ayinlerin dışında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Uzatma dünya sürgünümü benim
Güneşi bahardan koparıp
Aşkın bu en onulmazından koparıp
Bir tuz bulutu gibi
Savuran yüreğime
Ah uzatma dünya sürgünümü benim
Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil
Ayaklarımdan belli
Lambalar eğri
Aynalar akrep meleği
Zaman çarpılmış atın son hayali
Ev miras değil mirasın hayaleti
Ey gönlümün doğurduğu
Büyüttüğü emzirdiği
Kuş tüyünden
Ve kuş sütünden
Geceler ve gündüzlerde
İnsanlığa anıt gibi yükselttiği
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim
Bütün şiirlerde söylediğim sensin
Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin
Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkis'in
Boşunaydı saklamaya çalışmam öylesine aşikârsın sen bellisin.
Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için
Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini
Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini
Ey gönüllerin en yumuşağı en derini
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim
Yıllar geçti sapan ölümsüz iz bıraktı toprakta
Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında
Çatı katlarında bodrum katlarında
Gölgelendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba
Hep Kanlıca'da Emirgân'da
Kandilli'nin kurşunî şafaklarında
Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında yazında
Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Ey çağdaş Kudüs (Meryem)
Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır (Züleyha)
Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim
Dağların yıkılışını gördüm bir Venüs bardağında
Köle gibi satıldım pazarlar pazarında
Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında
Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında
Gölgendi yansıyıp duran bengisu pınarında
Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda
Verilmemiş hesapların korkusuyla
Sana geldim ayaklarına kapanmaya geldim
Af dilemeye geldim affa layık olmasam da
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim
Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır
Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır
Aşk celladından ne çıkar madem ki yâr vardır
Yoktan da vardan da öte bir Var vardır
Hep suç bende değil beni yakıp yıkan bir nazar vardır
O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır
Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır
Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır
Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır
Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır
Senden umut kesmem kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır
Sevgili
En sevgili
Ey sevgili
Sezai KARAKOÇ

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar