YGS Ders Ünite-Konu Başlıkları

Etiketler :
YGS'de çıkan sorular analiz edildiğinde aşağıdaki gibi ünite başlıklarından soruların çıktığı görülür. Bu konu başlıkları bir plan dahilinde düzenli olarak çalışılıp sürekli test çözümleri ile desteklendiğinde istenilen başarıya ulaşmak mümkün hale gelecektir.
Aşağıda verilen ünite/konu başlıkları (2016) müfredatları dikkate alınarak hazırlanmış içerikleridir. En güncel hali için ÖSYM'nin yaptığı açıklamaları dikkate alınız. 2017 yılında YGS'de değişen müfredata göre soruların sorulması beklendiğinden 9.ve 10.sınıf ortak konularından YGS yapılabileceği beklentisi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bütün derslerde  9. ve 10. sınıf konularının iyi bilinmesi sınava hazırlanma açısından gerekli olacaktır.2016 YGS 'e göre ortaya çıkan ünite konu başlıkları aşağıdaki gibidir.  Burada yer alan konular genel anlamda temel konulardır. Lise müfredatında 9. ve 10. sınıf konularının en temel halidir. 
TÜRKÇE KONULARI
1             Cümlede Anlam
2             Paragraf
3             Sözcük Türleri (İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem
4             Sözcüğün Yapısı
5             Cümlenin Öğeleri
6             Fiil Çatısı
7             Cümle Çeşitleri
8             Anlatım Bozuklukları
9             Ses Bilgisi
10           Yazım Kuralları
11           Noktalama İşaretleri
12           İletişim
13           Dil Kültür
14           Dillerin Sınıflandırılması
15           Sözcükte Anlam
 MATEMATİK KONULARI
1             Sayılar
2             Basamak Kavramı
3             Taban Aritmetiği
4             Bölme-Bölünebilme
5             OBEB-OKEK
6             Rasyonel Sayılar
7             Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8             Mutlak Değer
9             Üslü İfadeler
10           Köklü İfadeler
11           Oran-Orantı
12           Denklem Çözme
13           Problemler
14           Mantık
15           Kümeler
16           Bağıntı-Fonksiyon
17           İşlem-Modüler Aritmetik
18           Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık
 GEOMETRİ KONULARI
1             Temel Kavramlar-Doğruda Açı
2             Üçgende Açı
3             Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen
4             Üçgende Alan
5             Üçgende Benzerlik
6             Açıortay-Kenarortay
7             Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
8             Çokgenler
9             Çember-Daire
10           Katı Cisimler
11           Doğrunun Analiyiği
12           Noktanın Analitiği
13           Simetri-Döndürme
TARİH KONULARI
1             Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
2             İlk Uygarlıklar
3             İlk Türk Devletleri
4             İslam Tarihi ve Uygarlığı
5             Türk İslam Devletleri
6             Türkiye (Anadolu) Tarihi
7             Beylikten Devlete (1300 – 1453)
8             Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
9             Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
10           Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
11           En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
12           Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
13           Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
14           Erzurum ve Sivas Kongreleri
15           Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
16           Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
17           I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
18           Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
19           Lozan Antlaşması
20           Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
21           Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
22           Atatürk Devrimleri
23           Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
24           Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
COĞRAFYA KONULARI
1             Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
2             Dünyanın Hareketleri
3             Harita Bilgisi
4             İklim Bilgisi
5             İç ve Dış Kuvvetler
6             Beşeri Coğrafya
7             Ekonomik Faaliyet Türleri
 FELSEFE KONULARI
1             Felsefeye Giriş
2             Bilgi Felsefesi
3             Bilim Felsefesi
4             Varlık Felsefesi
5             Ahlak Felsefesi
6             Siyaset Felsefesi
7             Estetik
8             Din Felsefesi
 FİZİK KONULARI
1             Fiziğin Doğası
2             Vektör-Kuvvet-Denge
3             Basit Makineler
4             Ağırlık Merkezi
5             Doğrusal Hareket
6             İş-enerji
7             Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)
8             Basınç
9             Sıvıların Kaldırma Kuvveti
10           Katı ve Sıvılarda Genleşme
11           Isı-Sıcaklık
12           Elektrostatik
13           Elektrik Akımı
14           Manyetizma
15           Işık Bilgisi
16           Mercekler-Aynalar
17           Ses-Uzay
 KİMYA KONULARI
1             Kimyanın Gelişimi
2             Bileşikler
3             Kimyasal Değişimler
4             Karışımlar
5             Hayatımızdaki Kimya
6             Madde ve Özellikleri
7             Atomun Yapısı
8             Periyodik Cetvel
9             Kimyanın Temel Kanunları
 BİYOLOJİ KONULARI
1             Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
2             Canlıların Ortak Özellikleri
3             Canlıların Temel Bileşenleri
4             Hücrenin Yapısı
5             Hücre Zarında Madde Alışverişleri
6             Nükleik Asitler
7             Protein Sentezi
8             Enzimler
9             Canlıların Sınıflandırılması
10           Ekoloji
11           Solunum-Fotosentez
12           Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
13           Kalıtım-Evrim
14           Bitkiler
15           Vücudumuzdaki Sistemler
16           Duyu Organları

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar