Gençlerde Başarısızlık ve Dikkat Sorunu

Etiketler :
"Okulda başarılı olamayan genç, sınıfta derse katılmaz, ders dışındaki şeylerle ilgilenir. Arkadaşını konuşturur, sırasında sallanır. Sınıf içi etkinliklere, özellikle yazı çalışmalarına katılmaz. Genellikle öğretmenine muhalefet eder.Ders başarısızlığında dikkat sorunları da oldukça büyük bir etken...
Ergen bir öğrencinin ders çalışırken, test çözerken dikkat sorunu yaşaması için illaki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yaşıyor olması şart değildir. Ortada böyle bir sorun olmasa bile öğrenciler, dikkatlerini toparlamakta zorlanabilirler. Çağımızda hem annenin hem de babanın çalışması, onların çalışmadığı hafta sonları ise çocukların özel kurslara gitmesi, aile-çocuk iletişimini sıfıra düşürmüştür. Duygusal ihtiyacı karşılanmayan gençler  ise, öfkeli, gergin ve huzursuz olmakta ve aynı zamanda dikkatlerini bir türlü toparlayamamaktadır. Diğer yandan günümüzde, gençlerden eğitim adına kapasitesinin üzerinde büyük başarılar beklenmektedir. Bu durum, gençte beklenti baskısına ve bunun sonucu olarak da dikkatini toplayamamasına sebep olmaktadır. Eğer aile  tepkisel bir tutum ile her şeye karşı çıkıyorsa, genç olumsuz duyguların etkisi altında kalarak, duygusal enerjisini yitirmekte bu da dikkat dağınıklığına neden olmaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin sınav sistemini, okulları eleştirmekten vazgeçip genci eğitim gerçeklerine odaklamaya çalışmalarında fayda vardır. Genç, içinde bulunduğu eğitim gerçekleri ile barışık olursa, duygusal enerjisi artacağından dikkat düzeyi de doğal olarak artacaktır.
Dopamin ve dopaminden sergilenen noradrenalin, dikkat, konsantrasyon ve bunların etkisiyle motivasyon ve uyanıklık gibi işlevleri arttırmaktadır. Gencin yaşadığı stres anında salgılanan noradrenalin onun dikkat süresini  olumlu etkileyecektir. Bu nedenle belirli düzeydeki stres, genç için başarı yönünden olumludur. Öğrenci az da olsa başaramayacağından korkmalı ve noradrenalin salgılamalı ki dikkati daha da artsın. Tabi ki bu stres faydalıdır, bir de olumsuz zararlı stres hali vardır ki; eğer gençte aşırı el terlemesi, mide sancıları, kusma, iştahsızlık, uykusuzluk gibi psikosomatik belirtiler varsa, bu belirtiler  onun aşırı stres yaşadığını bize göstermektedir. Bu durumda bir psikoloğa başvurulmalıdır.
Depresyon ve aşırı kaygı da dikkati dağıtan  nedenlerdir. Özellikle ders başarısına ve sınavlarla ilgili başarı beklentisine karşı öğrencilerde kaygı ve depresyona bağlı olarak hırçınlık, huzursuzluk, öfke kontrolünde zorluk, dikkatsizlik sorunları ortaya çıkmaktadır. Kaygılı gençlerde başaramama korkusu, uykusuzluk, güvensizlik görülür. Bu durumda genç gerçek olmayan korkulara kapılır ve sevilmediğini düşünür bu da derslere dikkatini verememesine yol açar. Psikanalize göre entellektüel ketlenme, kişinin normal ya da normalin üstünde bir zekâ seviyesine  sahip olmasına rağmen, düşünsel etkinliklere yatırım yapamaması, ilgi duymaması  ve bunlardan zevk almaması olarak tanımlanmaktadır. (Lacour-Gonay, 2005) yaptığı ortaokul öğrencilerinde öğrenme güçlükleriyle ilgili çalışmasında, bu gençlerin  ruhsal yaşamlarına  yatırım yapamadığını, zenginleştiremediğini, böylece her türlü arzudan, yatırımdan projeden  mahrum olduğunu yazmıştır. Gençlerde okul başarısızlığının pek çok belirtileri vardır. Bunlar; hedef belirleyememe, arkadaş edinememe, içe kapanıklık, özgüven eksikliği, okula gitmek istememe, devamsızlık yapma, okulla ilgili olumsuz ifadeler kullanma, ders çalışmak istememe gibi nedenlerdir.
Değerli okuyucularım özellikle gençlik dönemi okul başarısızlığının nedenleri arasında büyük çoğunluğunu gençlerin aileleri ile yaşadıkları sorunlar teşkil eder. Bu nedenle çocuğumuzun derslerinde başarılı olmaları için en önemli koşul, onun huzurlu, mutlu olmasıdır. Çünkü huzursuz, mutsuz genç kafasını, dikkatini derslere veremez, ister istemez aklına sorunlar gelir. Özellikle kız çocukları babadan yeterli ilgi ve sevgi göremezlerse dersteki başarısızlığı çoğalır. Aile içinde yaşanan kavgalar, aileden bir yakının aniden kaybedilmesi, aile içi geçimsizlik, boşanma, huzursuzluklar, hastalıklar, korkular çoğu zaman başarısızlığın en büyük nedenlerini oluşturur.
Okul başarısında etkili ders çalışmak çok önemli bir faktördür. Bu nedenle ders çalışmayı çekici hale getirmelidir. Bunun için ödevler kısa bölümlere ayrılabilir, iki zor ders arasına daha kolay ve yorucu olmayan bir ders konabilir, çocuğunuz hedefe ulaştığında kendini ödüllendirebilir. Ders programına uyduğunda bunu fark edip ona hissettirebiliriz. Ayrıca çocuğunuz masa başında sıkıldığında ve yorulmaya başladığında kalkıp hava alması, derin nefesler alması, gevşemek için geçmişteki başarılarını hatırlayıp böylelikle güç kazanması, mutlu olduğu bir zamanı hayal etmesi gibi şeyler  kendisine çok iyi gelecektir." 15.03.2015 http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/kivanc-tigli-bulut/genclerde-okul-basarisizligi-9874.html
Kıvanç Tığlı Bulut

"Çocuğumuzun derslerinde daha dikkatli olması için yapabileceğiniz şeyler; Okulda da çocuk, sınavlarda derste dikkatini dağıtacak şeylerden mümkün olduğunca uzak olabilmelidir. Sınıfın arka taraflarındaki, camlardan uzak bir köşede, diğer çocuklara sırtı dönük bir şekilde sınava girmesi, dikkatini sorulara verebilmesini kolaylaştıracaktır. Ama sınav olmadığında, derste çocuk öğretmenine yakın bir mesafede oturmalıdır. Eğer çocuğunuz çantasını toplamakta zorlanıyorsa, çantaya birkaç tane daha göz eklenebilir ve çocuğun bu gözleri nasıl kullanacağını belirleyip, her bir gözün üzerine hangi kitaba ait olduğunu yazabilirsiniz. Yine çantaya ödevlerini koyması için renkli dosyalar yerleştirebilir, bunlardan birinin üzerine “okula gidecek” diğerinin üzerine ise “eve gidecek” yazabilirsiniz. Eğer çocuğunuz okulda beklediğiniz kadar başarılı değilse, ya da dikkatini toplamakta zorlanıyor gibi duruyorsa, öğretmeniyle konuşun ve çocuğun gerçekten kapasitesinin altında sonuçlar alıp almadığını tespit edin. Dikkat eksikliği bozukluğu (DEB) ile mücadelede başarının sırrı, sürekli tekrar etmekte gizlidir. Sürekli tekrar etmek, sadece çocuğun dikkatini belli bir şeye vermesine değil, aynı zamanda kuralları öğrenmesine de yardımcı olacaktır. İşleri veya ödevlerini mümkün olduğunca küçük bölümlere ayırmak, çocuğunuzun o işi gerçekleştirirken başarılı olma şansını artıracaktır. Onun dikkatini kısa sürelerle de olsa belirli bölgelere yoğunlaştırmasını sağlayacaktır.
Değerli okuyucular, Dikkat dağınıklığı tedavisinde, mutlaka ilaç tedavisi uygulanacak diye kesin bir şey söyleyemeyiz. Dikkat dağınıklığı, beyinden kaynaklanan organik bir bozukluktan kaynaklanıyorsa ancak o zaman Çocuk Nörolojisi ve Çocuk Psikiyatrisi ile birlikte ortak karara varılarak çocuğa ilaç tedavisi verilmelidir. İlaç tedavisinin olumlu etkilerini kısaca şöyle sıralayabiliriz; Daha kontrollü sakin hareketler-daha az yıkıcı dürtüler-daha az dikkat dağılması-ilerlemiş dikkat ve yoğunlaşabilme-el yazısı çizim ve sporda daha iyi koordinasyon-bazen daha iyi uyku alışkanlıkları-ilerlemiş algısal, bilişsel, öğrenme performansı görülebilir. İlaç tedavisinin olumsuz etkileri ise; İştah azalması-uykusuzluk-çabuk ağlama-sersemlik (ender olarak), baş ağrısı görülebilir. Bu yüzden her dikkat eksikliği bozukluğuna hemen ilacı dayamak doğru değildir."
14.12.2014 http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/kivanc-tigli/cocuklarda-dikkat-sorunlari-8837.html 
Kıvanç Tığlı Bulut
PSİKOTERAPİST
14.12.2014-15.03.2015

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar