Doğrunun Eğiminde Türev

Etiketler :
Verilen bir y=mx+n şeklindeki doğrunun eğimi bulunurken türevden yararlanılabilir. Denklemi verilen doğrunun birinci türevi alınırsa doğrunun eğimine ulaşılmış olur. İspatı yapılırken genel türev tanımından yararlanılarak sonuca ulaşılır. Altta doğrusal fonksiyonun eğimini bulurken kullanacağımız türev kuralının ispatı verilmiştir.
Konu ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyebilirsiniz. Örneklerin çözümünde doğrunun eğiminin analitik olarak bulunmasından yararlanarak türev alma kuralını kullanmanız yararlı olacaktır. İki noktası verilen doğrunun eğimi, verilen noktaların ordinatları farkının apisisleri farkına bölümü ile bulunur. Doğrunun denklemi verildiği zaman, eğim bulunurken doğru denklemi y=mx+n şekline dönüştürüldükten sonra -yani y çekilerek denklem yazıldıktan sonra- x-in katsayısı doğrunun eğimini verir.

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar