Matematik Öğretmenliği Dersleri

Etiketler :
Matematik öğretmenliği 5 yıllık akademik planında yer alan dersler genel itibariyle şu şekildedir. 
Ortak Dersler: Türk Dili, İnkılap Tarihi, İngilizce, Fizik, Fizik Lab,  mesleki ingilizce
Matematik Dersleri: Soyut Matematik, Genel Matematik, Lineer Cebir, Analitik Geometri, Analiz,Diferansiyel denklemler, diferansiyel geometri,Topoloji, Sayılar teorisi, Cebire giriş,soyut cebir, olasılık ve istatistik, küme teorisi, fonksiyonel analiz, dönüşümler ve geometriler, elemanter geometri, istatistik, matematik tarihi, komplex analiz, matematiksel modelleme
Bilgisayar Dersleri: Bilgisayar Bilimine giriş, bilgisayar okur yazarlığı,bilgisayar programlama, bilgisayar yazılımları, matematik eğitiminde bilgisayar, bilgisayarla modelleme
Eğitim Dersleri: eğitim bilimine giriş, gelişim psikolojisi,Türk eğitim sistemi, okul yönetimi, sınıf yönetimi, rehberlik, özel öğretim yöntemleri, öğretim yöntem ve teknikleri, öğrenme psikolojisi, materyal geliştirme, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme,alan eğitimi, ders kitabı inceleme,drama,okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması.
Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri bir nevi staj dersleridir. MEB tarafından belirlenen liselerde ders öğretmeni ile birlikte okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri alınır. Öğrencilerle kaynaşma ve ders anlatımı yapılarak bunların raporları tutulup üniversiteye teslim edilir.

Gazi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Akademik Ders Planı
Dersler - AKTS Kredileri
1.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ING-101 İNGİLİZCE-I Zorunlu
0+0+3
3
MAT105A SOYUT MATEMATİK Zorunlu
0+2+2
6
MAT107A LİNEER CEBİR Zorunlu
0+2+2
6
MAT109A TEK DEĞİŞKENLİ ANALİZ Zorunlu
0+2+4
8
MAT111M EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu
0+0+3
3
TAR-101 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I Zorunlu
0+0+2
2
TÜR-101 TÜRK DİLİ-I Zorunlu
0+0+2
2
AKTS Kredi Toplamı:30
2.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
ING-102 İNGİLİZCE-II Zorunlu
0+0+3
3
MAT106A SOYUT MATEMATİK Zorunlu
0+2+2
5
MAT108A LİNEER CEBİR Zorunlu
0+2+2
5
MAT110A TEK DEĞİŞKENLİ ANALİZ Zorunlu
0+2+4
7
MAT112A BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIĞI Zorunlu
0+2+2
3
MAT114M GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu
0+0+3
3
TAR-102 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II Zorunlu
0+0+2
2
TÜR-102 TÜRK DİLİ-II Zorunlu
0+0+2
2
AKTS Kredi Toplamı:30
3.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
MAT201A ANALİTİK GEOMETRİ Zorunlu
0+2+2
5
MAT203A ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ Zorunlu
0+2+2
5
MAT205A BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu
0+2+2
4
MAT209A DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu
0+2+2
5
MAT211A TEMEL FİZİK Zorunlu
0+0+4
4
MAT213A TEMEL FİZİK LAB. Zorunlu
0+2+0
2
MAT215G MESLEKİ YABANCI DİL I Zorunlu
0+0+2
3
MAT217M TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu
0+0+2
2
AKTS Kredi Toplamı:30
4.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
MAT202A ANALİTİK GEOMETRİ Zorunlu
0+2+2
6
MAT204A ÇOK DEĞİŞKENLİ ANALİZ Zorunlu
0+2+2
6
MAT206A BİLGİSAYAR YAZILIMLARI Zorunlu
0+2+2
6
MAT210A TEMEL FİZİK Zorunlu
0+0+4
5
MAT212A TEMEL FİZİK LAB. Zorunlu
0+2+0
2
MAT214G MESLEKİ YABANCI DİL II Zorunlu
0+0+2
3
MAT216M SINIF YÖNETİMİ Zorunlu
0+0+2
2
AKTS Kredi Toplamı:30
5.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
MAT303A CEBİRE GİRİŞ Zorunlu
0+2+2
8
MAT305A DİFERENSİYEL GEOMETRİ Zorunlu
0+2+2
7
MAT307A KÜME TEORİSİ VE TOPOLOJİ Zorunlu
0+2+2
8
MAT309M REHBERLİK Zorunlu
0+0+3
3

SEÇMELİ DERSLER (1):4
AKTS Kredi Toplamı:30
6.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
MAT304A CEBİRE GİRİŞ Zorunlu
0+2+2
7
MAT306A OKLİDYEN GEOMETRİ Zorunlu
0+2+2
7
MAT308A KÜME TEORİSİ VE TOPOLOJİ Zorunlu
0+2+2
7
MAT310G BİLİM TARİHİ Zorunlu
0+0+2
2
MAT312M ÖĞRETME ÖĞRENME KURAM VE YAKLAŞIMLARI Zorunlu
0+0+3
3

SEÇMELİ DERSLER (1):4
AKTS Kredi Toplamı:30
7.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
MAT401A DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRİLER Zorunlu
0+2+2
5
MAT403 A SOYUT CEBİR Zorunlu
0+2+2
6
MAT405G MATEMATİKSEL MODELLEME Zorunlu
0+2+2
4
MAT407 M ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Zorunlu
0+2+2
4
MAT409M ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu
0+2+2
4
MAT421A OLASILIK Zorunlu
0+2+2
5

SEÇMELİ DERSLER (1):2
AKTS Kredi Toplamı:30
8.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
MAT402A SAYISAL YÖNTEMLER VE DİSKRET MATEMATİK Zorunlu
0+2+2
7
MAT404M ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu
0+2+2
4
MAT406M MATEMATİK VE MATEMATİK EĞİTMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMI Zorunlu
0+2+2
6
MAT408M ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu
0+0+3
3
MAT418A İSTATİSTİK VE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu
0+2+2
7

SEÇMELİ DERSLER(1):3
AKTS Kredi Toplamı:30
9.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
MAT501 A KOMPLEKS FONKSİYONLU DEĞİŞKENLER TEORİSİ Zorunlu
0+2+2
9
MAT503 M PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİMİ Zorunlu
0+0+3
3
MAT505M OKUL DENEYİMİ Zorunlu
0+4+1
4

SEÇMELİ DERSLER (2):14
AKTS Kredi Toplamı:30
10.Dönem Ders Planı
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
MAT502A SAYILAR TEORİSİ Zorunlu
0+2+2
7
MAT504M ALAN EĞİTİMİ ARAŞTIRMA PROJESİ Zorunlu
0+2+2
4
MAT506M ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu
0+6+2
6
MAT508A OKLİDYEN OLMAYAN GEOMETRİLER Zorunlu
0+2+2
8

SEÇMELİ DERSLER (1):5
AKTS Kredi Toplamı:30
Seçmeli Dersler
Derskodu Ders Adı Ders Durum
Lab+Uyg+Teo(Saat)
AKTS
MAT311G SEÇMELİ (MATEMATİK FELSEFESİ) Seçmeli
0+0+2
4
MAT313G SEÇMELİ (WEB TASARIMI) Seçmeli
0+0+2
4
MAT315G SEÇMELİ (DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI) Seçmeli
0+0+2
4
MAT317G SEÇMELİ (ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI) Seçmeli
0+0+2
4
MAT319G SEÇMELİ (GENEL EKONOMİ BİLGİSİ) Seçmeli
0+0+2
4
MAT321G SEÇMELİ (ALANDAKİ YABANCI ESERLERDEN ÇEVİRİ) Seçmeli
0+0+2
4
MAT323G SEÇMELİ (TÜRKİYE BEŞERİ VE EKONOMİK COĞRAFYASI) Seçmeli
0+0+2
4
MAT325G SEÇMELİ (TEMEL HUKUK) Seçmeli
0+0+2
4
MAT314M SEÇMELİ (MATEMATİKSEL DÜŞÜNME) Seçmeli
0+2+2
4
MAT316M SEÇMELİ (GRAFİK YAZILIMLARI VE ANİMASYON) Seçmeli
0+2+2
4
MAT318M SEÇMELİ (KAĞIT KATLAMA VE MATEMATİKSEL ORİGAMİ) Seçmeli
0+2+2
4
MAT320M SEÇMELİ (PROBLEM ÇÖZME) Seçmeli
0+2+2
4
MAT322M SEÇMELİ (MATEMATİKTE ÖZEL ÖĞRETİM) Seçmeli
0+2+2
4
MAT411G SEÇMELİ (TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI) Seçmeli
0+2+1
2
MAT413G SEÇMELİ (GÜZEL KONUŞMA VE SUNUM BECERİLERİ) Seçmeli
0+2+1
2
MAT415G SEÇMELİ (DRAMA) Seçmeli
0+2+1
2
MAT417G SEÇMELİ (YENİ VE YAKINÇAĞ TARİHİ) Seçmeli
0+2+1
2
MAT410M SEÇMELİ (MATEMATİK SINIFLARINDA İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRETİM) Seçmeli
0+2+2
3
MAT412M SEÇMELİ (MATEMATİK EĞİTİM FELSEFESİ) Seçmeli
0+2+2
3
MAT414M SEÇMELİ (MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR) Seçmeli
0+2+2
3
MAT416M SEÇMELİ (MATEMATİK EĞİTİMİNDE SEÇME KONULAR) Seçmeli
0+2+2
3
MAT507A SEÇMELİ (KÜRESEL GEOMETRİ) Seçmeli
0+2+2
8
MAT509A SEÇMELİ (MATEMATİK YAZILIMLARI) Seçmeli
0+2+2
8
MAT511A SEÇMELİ (CEBİRSEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ) Seçmeli
0+2+2
8
MAT513A SEÇMELİ (MATEMATİKTE TEMELKAVRAMLAR I) Seçmeli
0+2+2
8
MAT515A SEÇMELİ (FONKSİYONEL ANALİZ) Seçmeli
0+2+2
8
MAT517M SEÇMELİ (MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI GELİŞTİRME) Seçmeli
0+0+2
6
MAT519M SEÇMELİ (MATEMATİK EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRETİM) Seçmeli
0+0+2
6
MAT521M SEÇMELİ (MATEMATİK SINIFLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME) Seçmeli
0+0+2
6
MAT523M SEÇMELİ (YAŞANAN GEOMETRİ) Seçmeli
0+0+2
6
MAT525M SEÇMELİ (MATEMATİK EĞT. YAP. ARAŞ.) Seçmeli
0+0+2
6
MAT510A SEÇMELİ- (UYGULAMALI MATEMATİK) Seçmeli
0+2+2
5
MAT512A SEÇMELİ- (ANALİZDE ÖZEL KONULAR) Seçmeli
0+2+2
5
MAT514A SEÇMELİ-(MATEMATİKTETEMELKAVRAMLAR II) Seçmeli
0+2+2
5
MAT516A SEÇMELİ- (LEBESQUE İNTEGRALİ) Seçmeli
0+2+2
5
MAT518A SEÇMELİ- (FOURİER ANALİZİ) Seçmeli
0+2+2
5
MAT520A SEÇMELİ- (CEBİRDE ÖZEL KONULAR) Seçmeli
0+2+2
5
MAT522A SEÇMELİ- (BİLGİSAYAR DESTEKLİ MATEMATİK) Seçmeli
0+2+2
5
MAT524A SEÇMELİ- (GEOMETRİDE ÖZEL KONULAR) Seçmeli
0+2+2
5

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar