KADİR GECESİ'NİN FAZÎLETİ

Etiketler :

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının (genel kabul edilen anlayışa göre) yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir.
''Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kadar sürer.'' (Kadir Süresi 1-5)

Dinimizce kabul edilen gün ve geceler, dini hayatın canlanmasını ve inananların yeni bir güç kazanmalarını sağlar. Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler. Mübarek günlerin gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini ise namaz kılarak, Ku'ran okuyarak ve dua ederek geçirirler.
Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) ashâbına İsrailoğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar bir zaman dahi Allâh'a âsî olmadan- seksen sene ibâdet etmişlerdi. Resûlullâh'ın (s.a.v.) ashâbı da bundan dolayı hayret etmişlerdi. Cebrâil (a.s.) geldi ve:"Yâ Muhammed! Sen ve ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakitte bile Allâh'a isyan etmeden seksen sene ibâdet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ sana bundan hayırlısını indirdi." dedi ve "İnnâ enzelnâhü fî leyleti'l-kadr...(Biz, onu Kadir Gecesi'nde indirdik.)" meâlindeki âyet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi'ni sonuna kadar okudu. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v) ve orada bulunan Ashab-ı Kiram bu duruma çok sevindiler. Ashâb-ı Kirâm, Allâhü Teâlâ'nın Kadir Gecesi hakkında "Bin aydan hayırlıdır." meâlindeki âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.
Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.""Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır." Hz.Aişe (r.a.) şöyle buyurmuştur. Dedim ki: Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim? Rasulüllah (s.a.v) Şöyle buyurdu:
Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. 
(Allah'ım sen çok affedicisin,çok cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affeyle)
Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."[Tefsir-i Mugni] Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor:Sevabını Allah"tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur. [Buhari, Müslim]
Bu mübarek gecede dua sünnettir. Bu gece duaya icabet vakitlerinden birisidir. Bu gecede Kur'ân-ı Kerim okuyup da dua ederse daha güzel olur.İbnü Hacer Heytemî der ki:"Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun(Kadir Gecesinin) kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği ehil kimseler nail olur."[Tuhfetü'l-Muhtâc]
Kadir Gecesinin Hususiyetleri
Cenâb-ı Hak, bazı kıymetli şeyleri birçok hikmetler için gizlemiştir: Kullarının bütün ibâdet ve tâatlara rağbet etmesi için rızâsını ibâdet ve tâatlarda; büyük-küçük günahlardan kaçınmaları için gadabını günahlarda; bütün isimlerine ta'zîm edilmesi için İsm-i A'zam'ı Kur'ân-ı Kerîm'de; bütün namazların muhâfaza edilmesi; ehemmiyet verilmesi için salât-ı vüstânın hangi namaz olduğunu; günün tamamında duâ edilmesi için cuma günündeki icâbet saatini (duânın kabul edilen vaktini); hiç kimseyi hor ve hâkir görmemek için velî kullarını; Ramazan'ın her gecesini ibâdet ve tâatla ihyâ edip daha çok sevap kazansınlar diye de Kadir Gecesi'ni gizlemiştir. Bununla beraber Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) Kadir Gecesi'nin bâzı alâmetlerini bildirmiştir: O gece gökyüzü parlak ve bulutsuz olur. Hava ne soğuktur ne de sıcak, latîf olur. O gecenin sabahında güneş ziyâsız (solgun) olarak doğar. Kadir Gecesi, içerisinde Kur'ân-ı Kerîm indirilen mübârek gecedir. Bu gecenin pek çok husûsiyetinden birkaçı:
1-Bu gecede ibâdet (içerisinde Kadir Gecesi olmayan) bin ayda yapılan ibâdetten daha hayırlıdır. Resûlullâh Efendimiz'e (s.a.v.) kendisinden önceki ümmetlerin ömrü gösterildi. Ümmetinin ömürlerini kısa gördü. Bunun üzerine Hz. Allâh bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni ihsân etti.
2-Kadir Gecesi'nde meleklerin ve Rûh'un inmesi.Melekler bu gecenin esrârını görmek üzere inerek yeryüzünü doldurduğu için bu geceye darlık mânâsına olan "Kadir" ismi verilmiştir. Resûlullâh Efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar ki: "Kadir Gecesi olunca Allâhü Teâlâ, Cebrâil'e (a.s.) emreder. Cebrâil (a.s.) yanlarında yeşil bir sancak bulunan meleklerle yeryüzüne inip sancağı Ka'be'nin üzerine dikerler. Cebrâil (a.s.) bu gece melekleri teşvik eder. Onlar da her ayakta bulunana, durana, oturana, namaz kılana ve zikredene selâm verir ve onlarla musâfaha eder, yaptıkları duâlara âmin derler. Bu, fecir vaktine kadar devâm eder."
3-Bu gece, fecir (imsak) vaktine kadar selâmettir.Bu gece fecrin doğuşuna kadar müminler üzerine bir rahmet ve bağışlnma vesilesidir.
Kadir Gecesinin Zamanı Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.Kadir gecesinin zamanının tesbiti ehlince malumdur.İmam Şarani Hazretleri Ramazan-ı Şerifin girişine göre Kadir gecesini tesbit için bir yol belirlemiştir."İmam Şarani ve Kadir Gecesi Tesbiti" yazısını okumak için tıklayınız.
Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır. 2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. 3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.
Kadir Gecesinde Yapılacak İbadet ve Zikirler Nelerdir? 
Aslında her gecemizin Kadir gecesi gibi kıymetli ve ibadetli olması gerekir. Sadece bu gecelerde ibadet ile meşgul olmak diğer gecelerde de ibadet ve zikirden gafil olmak müslümana yakışmaz. Müslüman her geceyi Kadir bilmeli ve ona göre ibadette daim olmalıdır. Sadece bu gece hürmetine camileri doldurmak Kuran-ı Kerim ile haşir neşir olmak bir müslüman için hoş bir davranış olmaz. Devamlı ibadet halinde ve şuurunda olan müslümanlar bu gecede Allah'a bol ibadet etmeli ve zikir ile meşgul olmalıdır. Kadir gecesinde özel olarak af ve mağfiretin çokluğu bakımından özel ibadetlerde yapılabilir. Dua ve ibadetler kitapalrında yazıldığı üzere bu gece dört rek'at Kadir Gecesi namazı kılınır: 
Kadir Gecesi Namazı:
1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 defa Kadir Suresi (İnnâ enzelnâhü...)
2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf (Kul hüvallahü ehad...), 
 
Bu şekilde 2 rekat kılındıktan sonra aynı şekilde aynı sureler okunarak 2 rekat daha namaz kılınır. 3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur. 
Namazdan Sonra Yapılacak Zikir ve Dualar: Aşağıdaki zikir ve ibadetler de yapılarak dua edilebilir.
1 defa, Teşrik Tekbiri "Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd." 
100 defa İnşirah Suresi (Elem neşrah leke...),
100 defa Kadir Suresi (İnnâ enzelnâhü...)

100 defa da Resûlullâh Efendimiz'in Hz. Aişe vâlidemize öğrettiği dua:
"Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tuhibbü'l-afve fâ'fü annî" duâsı okunur ve kendimiz, aile ve akrabalarımız ve tüm İslam alemi için duâ edilir.  (Kaynak:Duâ ve İbâdetler, Fazilet Neşriyat)

Kuran´in nazil oldugu bin aydan daha hayirli bu gecenin; size efradi ailenize ve bütün Islam alemine hayir bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Allah’ın nimeti, rahmeti ve mağfiretinin müminlerin üzerine, Allah'ın gazabı, laneti ve öfkesinin de kafir ve münafıklar üzerine olması temennisi ile Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Geceniz mübarek olsun.

1 yorum:

  1. I got this website from my friend who shared with me concerning this site and at the moment this time I am browsing this web site and reading with translation button (but it is not usefull translation) it is very informative content at this time.thanks for this article.

    YanıtlaSil

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar