12.Sınıf Matematik Müfredatı

Etiketler :
12.sınıf matematik müfredatı malum olduğu üzere kademeli olarak değiştirilmiş ve bu öğretim yılı 2016-2017 itibariyle de uygulamaya koyulmuştur. Matematik ve Geometrinin birleştirilerek tek ders haline getirilmesiyle birlikte konular buna göre düzenlenmiş olup İleri Matematik (6 saatlik) ve Temel Matematik (2 Saatlik) olarak iki farklı ders kategorisi haline getirilmiştir. Ben 12.Sınıf ileri Matematik müfredatı ve gözlemleyerek konuları ve içeriğine dair izlenimlerimi paylaşıyorum.

12.Sınıf İleri Matematik 4 üniteden oluşmakla birlikte konu bütünlüğü açısından oldukça geniş bir yelpazeye hitap etmektedir. 1.Ünite eski müfredatta yer alan matematik konularının tamamını ihtiva edecek şekilde bir bütünlük arz eder. 2.ve 4. ünitelerde eski geometri müfredatının konularını ihtiva edecek şekilde hazırlanmıştır. Hatta bu üniteler hazırlanırken katı cisimler konusundan sadece dikdörtgenler prizmasının anlatılmış olması eski müfredata göre geometri konusunda bir derece hafifleme olduğunu göstermekle birlikte bu seviyeye eski 11.sınıf geometri müfredatında yer alan elips hiperbol ve parabol konularını içeren konikler konusu ile çemberin analitik incelenmesini içeren analitik konuları ayrıca eklenerek bu haliyle müfredat dengelenmiştir. 3. ünite de permütasyon ve olasılık konuları her sene olduğu gibi bu seviyede de bir parça anlatılarak müfredat tamamlanmıştır.

1.Ünite: Türev
Konu Başlıkları: Limit Kavramı ve özellikleri, parçalı ve mutlak değerli fonksiyonların limitleri,genişletilmiş reel sayılar kümesinde limit, Belirsizlikler (Burada sadece 0/0 ve ∞/∞ belirsizliği), süreklilik, 
Türev alma kuralları, türev ve süreklilik ilişkisi, toplam, fark,çarpım,bölüm türevleri, fiziksel yorum, bileşke fonksiyonun türevi,yüksek mertebeden türevler,teğet ve normal denklemleri,artan azalan fonksiyon aralıkları, mutlak maksimum ve minumum, maksimum ve minumum problemeleri, iç bükeylik ve dış bükeylik, asimptot kavramı ve grafikler, grafik çizimleri
İntegral, belirli ve belirsiz integral, belirli integral ile alan ilişkisi, integral alma kuralları,belirsiz integralin özellikleri, değişken değiştirme yöntemi, kısmi integrasyon, basit kesirlere ayırma yöntemi, alan hesabı ve doğrusal hareket problemleri (hacim hesabı yok)

2.Ünite: Geometri
Konu Başlıkları: Çemberin analitik incelenmesi,çember denklemi, Bir doğru ile bir çemberin birbirine göre durumları, çember üzerinden çizilen teğet ve normal denklemleri,
Elips, hiperbol ve parabolün analitik incelenmesi, elips özellikleri, parabol özellikleri, hiperbol özellikleri
Vektörler, iki vektörün iç çarpımı ve arasındaki açı,dik izdüşüm vektörü,vektör uygulamaları 
3.Ünite: Veri, Sayma ve Olasılık
Konu Başlıkları: Sayma, tekrarlı permütasyon,dairesel permütasyon,deneysel ve teorik olasılık ve bunlar arasındaki ilişki

2.Ünite: Geometri
Konu Başlıkları: uzayda doğru ve düzlem, uzayda doğru ve düzlemin birbirine göre durumları, temel diklik teoremi,üç dikme teoremi,uzayda iki düzlem arasındaki açı,düzlem üzerinde izdüşüm, bir doğrunun bir düzlemle yaptığı açı, düzlemsel şeklim bir düzlem üzerindeki izdüşümü ve izdüşüm alanı, katı cisimlerden dikdörtgenler prizması özellikleri, alan ve hacmi

0 yorum:

Popüler Yayınlar

Son Yorumlar